De Boodschap
Regionale Ontwikkeling & Sport

Protocol Inter-Guyanese Spelen 2022 getekend

Suriname, Guyana en Frans-Guyana hebben op donderdag 11 augustus 2022 het protocol behorende bij de organisatie van de Inter-Guyanese Spelen (IGS) 2022 in Cayenne getekend. In aanwezigheid van de hoogste politieke autoriteit van ons Oosterbuurland hebben de drie landen zich gecommitteerd aan deze spelen. Suriname en Guyana waren vertegenwoordigd door hun directeuren Sportzaken respectievelijk Gordon Touw Ngie Tjouw en Steve Ninvalle. Frans-Guyana was vertegenwoordigd door de Collectivité Territoriale de Guyana (CTG) in de persoon van de Président Gabriel Serville.

Verder was ook de volledige staf van dit orgaan aanwezig. Alle sprekers hebben gewezen op het belang van deze schoolsportactiviteit die een rijke geschiedenis heeft en vele goede sporters in alle drie landen heeft voortgebracht. De sprekers hebben ook benadrukt dat dit toernooi moet worden voortgezet en aan de tijd moet worden aangepast. De Spelen worden gehouden van 25 tot en met 27 november 2022.

Guyana is voor dit jaar het gastland met zo’n 10 takken van sport te weten; voetbal, basketbal, volleybal, atletiek, tennis, tafeltennis, zwemmen, schaken, badminton en squash. Behalve de ondertekening hebben de gasten ook een rondleiding gehad bij het Institut De Formation Et D’Acces Au Sport De Haut Niveau (IFAS), die zich binnen de CTG bezighoudt met schoolgaande jongeren in de leeftijdscategorie 11 – 14 jaar. Het Instituut biedt hen via het schoolsysteem de mogelijkheid om een sportcarrière op te bouwen.

Het is goed te vermelden dat deze organisatie reeds drie jaar bestaat en een best practice resultaat van 16 jongeren heeft. Er is verder ook een nieuwe sporthal bezichtigd. Met de ondertekening van het Protocol kan het gastland de organisatie van de Spelen formeel aanpakken. In de komende twee maanden zullen de gesprekken tussen de drie landen geïntensiveerd worden en zich toespitsen op de registratie c.q. inschrijving van de diverse selecties, het bespreken van de verschillende toernooi regels, het bekijken van alle veiligheidsvoorschriften dus ook de gezondheid en een site visit met betrekking tot de verblijf – en speellocaties in Georgetown.