De Boodschap
Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Jongeren met gehoorbeperking worden getraind in computervaardigheden

Het onderdirectoraat Nationale Jongeren Aangelegenheden (NJA) van het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AWJ) heeft op 20 november 2023 – de Internationale Dag van de Rechten van het Kind – in samenwerking met Jamaata Education Center het startsein gegeven van een computertraining voor 20 jongeren van de Kennedy School met een gehoorbeperking.

Deze training wordt verzorgd met als doel de zelfredzaamheid van deze kwetsbare groep jongeren te vergroten door hen de nodige computervaardigheden bij te brengen, die zij kunnen toepassen op velerlei gebieden in het dagelijks leven. De training is op verzoek van de Kennedy School georganiseerd door het onderdirectoraat NJA en Jamaata Education Center.

De directeur van Jeugdzaken, Genti Mangroe, heeft deze gelegenheid aangegrepen om de jongeren op het hart te drukken de kans goed te benutten door met volle aandacht de instructies te volgen en de training met succes af te ronden. Alhoewel de trainingsmethode en duur aangepast moest worden voor deze doelgroep, vond zij het zeker belangrijk om ook voor deze groep de training te doen verzorgen. Gelet op de vele ontwikkelingen op het gebied van informatie- en communicatie technologie (ICT) vindt zij de computertraining ook belangrijk voor deze jongeren. Volgens Madhoeri Moenesar, onderdirecteur NJA, zijn computervaardigheden niet meer weg te denken uit het onderwijs. Evenmin op de arbeidsmarkt. De training komt volgens haar goed van pas voor het uitvoeren van digitale schoolopdrachten.

Deze training is ook indachtig het SDG-motto opgezet, namelijk: “Leave no one behind”. Renate Wartes, directeur van de Kennedy School, toonde zich dankbaar dat het ministerie deze training heeft aangeboden aan de kinderen. Jennifer Landveld, directeur van Jamaata Education Center, heeft aangegeven dat het een bijzonder moment is om deze doelgroep de nodige computervaardigheden bij te brengen. Gedurende de opening is in gebarentaal gecommuniceerd met de participanten en dat zal ook het geval zijn gedurende de training. De sprekers hebben allen de jongeren aangespoord om zich in te zetten ten behoeve van hun persoonlijke groei en ontwikkeling.