De Boodschap
Kabinet van de President

Compliance-bewustwording onder niet-financiële dienstverleners moet groter

Dat Suriname door de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) positief beoordeeld is op de 40 aanbevelingen welke het land nog in orde moest maken om blacklisting te voorkomen, is volgens mr. Roy Baidjnath Panday mede te danken aan de inspanningen van verschillende stakeholders. Baidjnath Panday is voorzitter van de Project Implementation Unit (PIU) van het Anti-Money Laundering Programma (AML). Hij benoemt onder meer de TABTO Group NV, die zich actief inzet om financiële dienstverleners te begeleiden in de processen van financiële wet- en regelgeving.

De PIU-voorzitter benadrukt dat ook niet-financiële instellingen bij wet een meldplicht hebben gekregen. Opgesomd worden onder meer: de handel in auto’s; juweliers en edelmetalenbedrijven; handelaars of makelaars in onroerend goed; de advocatuur; het notariaat en accountants. Mr. Baidjnath Panday zegt dat dit allemaal beroepsgroepen zijn die bedrijfsmatig dienstverlening aanbieden; dienstverlening die ook het risico in zich draagt van geïnfecteerd te worden met criminele gelden. Het is volgens de PIU-functionaris ook cruciaal dat deze groepen naast de financiële instellingen ook een rol vervullen als poortwachters. Hij merkt op dat de niet-financiële dienstverleners in Suriname zich nog niet bewust zijn van hun rol om bij te dragen aan het gezond houden van het nationaal en internationaal transactieverkeer in het belang van Surinames economie.

De TABTO Group heeft eerder dit jaar voor de derde maal het Nationaal Compliance Congres georganiseerd en staat nu aan de vooravond van de Bootcamp voor Know Your Customer (KYC)- en Anti-Money Laundering (AML)-professionals, op zaterdag 9 december. Dit in samenwerking met het gerenommeerd adviesbureau Delta Capita, dat zetelt in Londen. Mr. Baidjnath Panday heeft in eerdere compliance congressen van de organisatie een geringe bijdrage geleverd. De observatie van de PIU is volgens hem dat TABTO Group in staat is geweest om de bewustwording te vergroten. “Dat wil zeggen dat dienstverlenende groepen zich beter bewust zijn geworden van de rol die ze hebben te vervullen in het gezond houden van ons financieel systeem.”

De PIU-voorzitter meent echter dat de bewustwording groter moet. Hij juicht het daarom toe dat de TABTO Group weer eens een initiatief heeft ontwikkeld. Mr. Baidjnath Panday ziet de Bootcamp als een doel om de bewustwording verder te vergroten. Hij benadrukt dat het van belang is om – zoals de internationale aanbevelingen het voorschrijven – voor het gezond houden van het nationaal financieel systeem, de poortwachters van dit systeem getraind en ready gemaakt worden om hun rol goed in te vullen. Dit om te voorkomen dat het financieel systeem geïnfecteerd raakt c.q. gecriminaliseerd wordt. “De financiële instellingen, waaronder banken zijn heel belangrijke poortwachters die een dergelijke rol vervullen. Maar het zijn niet alleen banken en andere financiële instellingen”, benadrukt de PIU-voorzitter, daarbij doelend op de eerdergenoemde beroepsgroepen.