De Boodschap
Kabinet van de President

“Suriname heeft na positieve beoordeling CFATF nog huiswerk”

Zijn we er? Nee, we zijn er nog niet.” Aan het woord is mr. Roy Baidjnath Panday, voorzitter van de Project Implementation Unit (PIU) van het Surinaamse Anti-Money Laundering Programma (AML). De functionaris reageert op de positieve beoordeling die het land van de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) heeft ontvangen op de 40 aanbevelingen, waaraan voldaan moest worden in de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering. Met dit besluit is blacklisting voor nu voorkomen, maar de PIU-voorzitter stelt dat er nog huiswerk is.

“Suriname heeft, om alle tekortkomingen te adresseren c.q. weg te werken, een tijdswindow van november 2022 naar november 2025 gekregen. Wat niet volledig is afgewikkeld, gaat over in het jaarplan 2023-2025 met het accent op 2024.” Het gaat volgens mr. Baidjnath Panday om drie belangrijke initiatieven, te weten: 1. het verder versterken van wet- en regelgeving voor zowel de financiële als de niet-financiële dienstenwereld, de casino’s, de Raad Internationale Sancties en het belastingsysteem. 2. het versterken van instituten belast met rechtshandhaving en toezicht, met name de Financial Intelligence Unit (FIU), de politie (het Financiële Recherche Team), het Openbaar Ministerie (OM) voor zijn vervolgingscapaciteit ter zake het bestrijden van money laundering en terrorismefinanciering.

De PIU-voorzitter noemt verder ook de zittende magistratuur, zodat er bij de rechters een goed beeld ontstaat over de stand van de Surinaamse wetgeving en de toepasselijkheid daarvan. Hierbij horen ook de internationale kaders die door Suriname zijn betrokken in het kader van het formuleren van wetgeving en de wijze waarop wetgeving dient te worden toegepast door middel van rechtspraak. “Als je de keten van rechtshandhaving wil versterken, moet je elke keten-actor adresseren”, verduidelijkt de functionaris. De FIU, politie, het OM en de rechters zijn volgens hem de eerste lijn. In de tweede lijn gaat het erom dat het toezicht op de naleving van financiële wetten wordt versterkt. Dat toezicht komt van de Centrale Bank op de niet-financiële dienstverlening; de FIU; de Gaming Board en de Raad Internationale Sancties die uitvoering geeft aan de resoluties van de Veiligheidsraad. Verder moet volgens mr. Baidjnath Panday ook het belastingbeleid versterkt worden.

Een belangrijk orgaan dat van de grond zal moeten komen is de Financiële Fraudedienst. De PIU-functionaris zegt dat de wens hiervoor reeds vanuit de regering is geuit, terwijl zowel de gewezen als de huidige minister van Financien en Planning, respectievelijk Armand Achaibersing en Stanley Raghoebarsing reeds het traject hiervoor heeft ingezet middels een conceptwet. De instantie zal volgens mr. Baidjnath Panday een dienst worden die heel nadrukkelijk fiscale criminaliteit gaat aanpakken met fiscaal- of administratiefrechtelijke afwikkeling bij belastingen of strafrechtelijke afwikkeling bij het OM, dat gaat beoordelen of de overtreding voor behandeling gebracht kan worden bij de zittingsrechter.

“Dit zijn acties die zijn opgezet om de meest belangrijke hiaten in ons systeem te helpen dichten, met het doel ons financieel systeem gezond en integer te houden”, verduidelijkt de PIU-voorzitter. Het voornaamste doel is dat banken en andere financiële instellingen zoals het pensioenwezen, kredietverstrekkers, geldovermakingskantoren en cambio’s goed en integer kunnen functioneren, het financieel-economisch systeem niet in gevaar brengen en Suriname ook geen kritische c.q. negatieve beoordeling krijgt van instituten zoals het IMF, de IDB en andere financiërders. Ook zullen binnen bilaterale relaties financiërders het interessant vinden om in het land te investeren. Mr. Baidjnath Panday zegt dat het naleven van wet- en regelgeving door een land altijd belangrijk is voor financierders en investeerders. Meest belangrijk zijn de bestrijding van witwassen en het tegengaan van corruptie.