De Boodschap
Natuurlijke Hulpbronnen

Nationale validatiesessie markeert vooruitgang in herziene Mijnbouwwetgeving

Het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH), ondersteund door het “Improving Environmental Management in the Mining Sector of Suriname, with Emphasis on Artisanal and Small-Scale Gold Mining” Project (EMSAGS), heeft in het kader van het proces tot herziening van de Mijnbouwwet, een nationale validatiesessie gehouden. Bij deze sessie, gehouden op 4 december jongstleden, zijn diverse deskundigen en belanghebbenden waaronder vertegenwoordigers van de overheid, consultants, maatschappelijke organisaties, bedrijven alsook vertegenwoordigers van Inheemse en tribale gemeenschappen samengekomen. Het doel van deze bijeenkomst was het valideren van het concept herziene Mijnbouwwet en concept Model Mijnontwikkelingsovereenkomst. Dit is een cruciale stap voor het verder geleiden van de conceptwet naar De Nationale Assemblée.

Bij de bespreking van de Mijnbouwwet is het algemeen aanvaard stakeholder advies, dat van belang is voor de verbeterde mijnbouwwetgeving, met het publiek gedeeld. Minister David Abiamofo heeft bij de opening van het evenement aangegeven dat er voorafgaand aan dit advies, een reeks stakeholdermeetings hebben plaatsgevonden.

De vernieuwing van de Mijnbouwwet is een proces dat teruggaat tot en met de jaren negentig. “Toen al werden de eerste initiatieven genomen om een aanvang te maken met de herziening van het Mijnbouwdecreet E-58”, aldus minister Abiamofo. Nieuwe mijnbouwwetgeving is volgens de minister noodzakelijk, gezien de nationaal en internationaal veranderde omstandigheden. De bewindsman noemt diverse ontwikkelingen op het gebied van exploratie- en exploitatietechnieken, maar ook verschillende milieu en sociaal-maatschappelijke vraagstukken waaronder rechten van Inheemse en tribale gemeenschappen die meegenomen moeten worden.

Bij het aantreden van regering Santokhi is het ingezet traject tot herziene Mijnbouwwetgeving op het ministerie van NH aan grondige geëvalueerd. Op basis van nieuwe inzichten en instructies is in 2020 een doorstart gemaakt met de vernieuwing alsook het traject dat moet leiden tot het opzetten van de Delfstoffen Autoriteit Suriname (DAS). Dit heeft geresulteerd in de productie van het concept mijnbouwwet en de conceptwet instelling Delfstoffen Autoriteit in 2021. Minister Abiamofo geeft hierbij aan dat eerdere inspanningen en inzichten niet overboord zijn gegooid, maar eveneens zijn meegenomen.

Met hulp van de Suriname Competitiveness and Sector Diversification Project (SCSD), gefinancierd door de Wereldbank, is het mogelijk geweest om de conceptwet door internationale consultant Sofreco te laten beoordelen. De noodzakelijke nationale consultatiesessies zijn gefinancierd uit middelen van het EMSAGS-programma.