De Boodschap
Justitie & Politie

JusPol blijft ontevreden KBS leden informeren over lopende zaken

Leden van het Korps Brandweer Suriname (KBS) zijn van mening dat het te lang duurt om de achterstallige zaken van hun korps gerealiseerd te krijgen. Ze zijn daarom in beraad. Een vertegenwoordiging van deze groep heeft op dinsdag 16 november een onderhoud gehad met minister Kenneth Amoksi van het ministerie van Justitie en Politie.

Tijdens deze ontmoeting heeft de bewindsman de groep geïnformeerd over de lopende zaken met betrekking tot de medische voorzieningen. Verder is er ook gesproken over de stand van zaken voor wat betreft het verhogen van de voedingstoelage. Bij deze meeting was ook de directeur Operationele Diensten, Olton Helstone, aanwezig.

De leden geven aan dat zij de inspanningen van de minister zien, maar desondanks dat zaken niet vlot verlopen. De groep benadrukt dat aangelegenheden met betrekking tot het KBS steeds worden verschoven in de Raad van Ministers, terwijl andere agendapunten snel worden afgehandeld. “We zijn geen vreemden in Jeruzalem. Het is ook moeilijk de leden in toom te houden, omdat zaken steeds vertraagd worden. Bij de leden komt het dan over alsof zij steeds aan het lijntje worden gehouden.”

De groep hoopt dat het voorstel omtrent het verhogen van de voedingsgelden deze week nog wordt goedgekeurd. Volgens minister Amoksi ligt dit voorstel reeds op de agenda van de Raad van Ministers

Directeur Helstone zegt dat voor de regeling van de medische voorzieningen, speciale procedures gevolgd moeten worden. De minister heeft het contract reeds getekend. De stukken liggen nu weer op het bord van het Staatsziekenfonds (SZF). De directeur geeft verder aan dat het SZF onder andere belast is met de verzekering van alle ambtenaren. Dit zijn 16 departementen met allemaal hun eigen situatie. Hij vroeg de brandweermannen daarom geduld en begrip te betrachten. Tussen de leden en het ministerie moet er een wederzijds vertrouwen zijn. Zij streven dezelfde doelstellingen na. Partijen zullen eind deze maand weer bij elkaar komen.