De Boodschap
Kabinet van de President

Mr. Baidjnath Panday benadrukt noodzaak verenigen niet-financiële dienstensector

Mr. Roy Baidjnath Panday, coördinator van de Project Implementatie Unit (PIU) van het Anti-Money Laundering Programma, stelt dat het zich verenigen van de niet-financiële dienstensector van belang is voor het antwoord geven op vraagstukken die te maken hebben met het tegengaan van witwassen en terrorismefinanciering. Tijdens de presentatie van de publieke versie van het National Risk Assessment (NRA)-rapport op dinsdag 16 november 2021 gaf de coördinator aan dat de niet-financiële dienstensector in het rapport tot uiting komt als een van wie geen adequate response is.

Volgens de functionaris is dit gelegen in het feit dat sommige branches binnen de sector zich niet hebben kunnen transformeren of ontwikkelen naar een forum. De coördinator, die spreekt van een zwakte, zegt dat daar waar er wel sprake is van vereniging, vraagstukken die te maken hebben met het tegengaan van money laundering onvoldoende tot geen aandacht krijgen. “Het blijkt dat het in verenigingsverband opereren tot nu toe onvoldoende tot geen aandacht heeft gehad voor vraagstukken die te maken hebben gehad met money laundering en het tegengaan van money laundering.”

Hij noemt het een winst die geboekt zal worden en zal bevorderen dat er goede input komt, wanneer de branches zich gaan groeperen. Gebundeld kunnen zij zich dan buigen over de vraagstukken. Op die manier kunnen zij input krijgen van staatsgeledingen, maar tegelijkertijd ook output geven voor het ontwikkelen van beleid. Als branches binnen de niet-financiële sector noemt de coördinator onder meer de autohandel, makelaars in ontroerend goed, het notariaat en de advocatuur.

In geval de branches binnen de meergenoemde sector zich reeds hebben verenigd, is het volgens mr. Baidjnath Panday de vraag of zij reeds hebben ingezoomd op vraagstukken als money laundering of als zij voldoen aan de wettelijke verplichtingen om melding te doen van geconstateerde ongebruikelijkheden bij hun dienstverlening.  De coördinator meent dat het NRA-rapport juist op dit stuk paragrafen bevat waaruit onvoldoende tot geen response is gekomen op vraagstellingen van het Project Management Team (PMT) over wat deze branches reeds aan inspanningen hebben gepleegd of welke output is gegeven op vraagstukken die te maken hebben met bestrijding van money laundering en terrorisme financiering.