De Boodschap
Onderwijs, Wetenschap & Cultuur

MinOwc en Frans-Guyana bekijken mogelijkheden voor herintroductie Franse taal op school

Er worden mogelijkheden bekeken om de Franse taal te herintroduceren in het onderwijs. Om mogelijkheden hiertoe te bespreken heeft een delegatie onder leiding van de vertegenwoordiger van de Franse ambassade in Suriname en Guyana, Jean-Pierre Avannier, een bezoek gebracht aan minister Marie Levens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC). Dit bezoek heeft op vrijdag 12 november 2021 plaatsgevonden.

De Fransen kijken uit naar een samenwerking waarbij leerkrachten uit Suriname op scholen aan de Franse kant de Nederlandse taal kunnen aanleren aan leerkrachten. Vanuit de Franse zijde zullen Surinamers ook de Franse taal kunnen aanleren. Vele kinderen uit Albina bezoeken de Franse scholen in Saint Laurent. Om de taalbarrière te verkleinen is het aanleren van de taal belangrijk.

Jaren geleden was Frans een van de talen die op scholen werd verzorgd naast Engels, Spaans en Duits. Spaans is behouden vanwege de positie van Suriname in de regio. Aangezien het ministerie bezig is met een talen studierichting is het Frans een van ze die terugkomt, zegt minister Levens. Studenten zullen in de toekomst meer keuzen hebben als zij talen willen gaan studeren.

Tijdens de bespreking is duidelijk geworden dat gelet op de onderwijsvernieuwingen het cruciaal is dat ook de pedagogische instituten worden betrokken bij dit proces. Een werkgroep vanuit het MinOWC zal de mogelijkheden voor de herintroductie van de Franse taal in Suriname bekijken. De werkgroep bestaat uit de directeur Beroepsonderwijs Gracia Valies-Ormskirk, Olten van Genderen,secretaris van de minister en een vertegenwoordiger van de pedagogische instituten. Deze werkgroep wordt mogelijk nog met enkele deskundigen aangevuld. Minister Levens heeft de delegatie voorgehouden dat de herintroductie van de Franse taal financiële consequenties zal hebben, waardoor ondersteuning van de overheid nodig is.