De Boodschap
Justitie & Politie

Justitie en Politie komt met criminaliteitsurgentieplan

De golf van ernstige misdrijven van de afgelopen weken en het steeds toenemende roekeloos rijgedrag met als gevolg verkeersdoden en zwaar lichamelijk letsel, hebben het ministerie van Justitie en Politie doen besluiten een  “Criminaliteitsurgentieplan uit te voeren. Operatie Saka Yu Tempo is  reeds enige tijd in uitvoering. Echter is gebleken dat deze operatie nog niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd. De verkeerscriminaliteit viert hoogtij. Gewelddadige gewapende overvallen in woningen, bedrijven en op de openbare weg vinden met regelmaat van de klok plaats.

De regering dient ten alle tijde de veiligheid van de burgers te waarborgen. De regering erkent de problemen waarmee het Korps Politie Suriname (KPS) te kampen heeft. Het gaat daarbij voornamelijk om personeelstekort, gebrek aan middelen voor verkeershandhaving  en gebrek aan adequaat rollend materieel. Het “Criminaliteitsurgentieplan” is bedoeld als ondersteuning aan de politie.

Hoofdlijnen van het plan zijn verhoogde surveillances  om de zichtbaarheid  van de politie en haar bijstandsteams te verhogen.  Dit zal bestaan uit politievoertuigen en tijdelijke inzet van aangehuurde voertuigen, bijstand van het Nationaal Leger en de Beveiligings- en Bijstandsdienst Suriname (BBS), alsmede assistentie van  geselecteerde  bonafide particuliere beveiligingsbedrijven die voldoen aan de criteria van het Ministerie, een en ander vooruitlopend op de definitieve regulering van de sector.

In het plan zijn er ook  bijzondere operationeel-technische acties voorbereid die een preventieve werking moeten hebben en die de pakkans van verdachten moeten vergroten. Het uiteindelijke doel is het veiligheidsgevoel van de burgerij te verbeteren.

Het Korps Politie Suriname is belast met de uitvoering, terwijl vanuit het ministerie en vanuit het Kabinet van de President capaciteitsversterking zal worden verleend. De regering verwacht  binnen afzienbare tijd  tastbare resultaten.