De Boodschap
Grondbeleid en Bosbeheer

Inbeslagname zangvogels te JAP-Airport

Op 15 oktober 2021, kreeg de Dienst ’s Lands Bosbeheer/Natuurbeheer van het Ministerie Grondbeleid en Bosbeheer (GBB) de melding van inbeslagname van zangvogels te JAP-luchthaven. De inbeslagname werd gedaan door de politie op een reiziger die heeft getracht deze dieren richting Nederland te smokkelen. De reiziger is houder van een Nederlands paspoort.

Het gaat hierbij om 33 stuks vogels, waarvan 8 stuks in tandpasta dozen waren verborgen. Deze 8 vogels hebben het helaas niet gehaald. De in beslag genomen vogelsoorten zijn: sabana rowti, oranka rowti, blauwbaka rowti, picolet, jack, bakba kanari en gelebek. Na afstemming met het openbaar ministerie zijn de 24 stuks levende vogels in de vrije natuur losgelaten door jachtopzieners van de dienst ‘s Lands Bosbeheer.

LBB/Natuuurbeheer benadrukt hierbij, dat voor de invoer naar Suriname of uitvoer van Suriname van dieren en planten en of delen ervan of producten vervaardigd met delen ervan, een vergunning nodig is. Voor meer informatie ten aanzien van vergunningen kunt u contact opnemen met Sectie vergunningen van Natuurbeheer/ Sectie educatie en voorlichting, tel: 479421 / 471641.