De Boodschap
Kabinet van de President

Justitiële diensten worden in komend dienstjaar versterkt

President Chandrikapersad Santokhi heeft op 29 september 2023 in een buitengewone openbare vergadering van de Nationale Assemblee in zijn jaarrede aangegeven dat er meer middelen vrijgemaakt worden voor de justitiële en veiligheidsdiensten in het dienstjaar 2024. De veiligheidssituatie en rechtshandhaving in ons land blijven vereisen drastische maatregelen stelt de president. 

Er zal een reorganisatie plaatsvinden van het Korps Politie Suriname (KPS). Er komt versterking voor de korpsleiding alsook een benoemde Korpschef. Het beleid van de regering is gericht op het structureel en integraal aanpakken van de criminaliteit. Enerzijds middels een effectief dader gericht optreden. Anderzijds moet het beleid sterk preventie gericht zijn om het veiligheidsgevoel in de samenleving terug te brengen. De politionele diensten zullen in 2024 voorzien worden van noodzakelijk materieel en persoonlijke apparatuur, om effectiever te kunnen opereren. In het kader van het Mutual Evaluation Report zullen wetswijzigingen gepresenteerd worden. Ook de wijziging van de Wet ter voorkoming en bestrijding van Money Laundering en Terrorismefinanciering zijn in de maak. President Santokhi deelde mee dat de aanpak van corruptie, met name ambtelijke corruptie en corruptie binnen het bestuur, prioriteit zal krijgen in de komende periode.

In de strijd tegen de grensoverschrijdende en georganiseerde criminaliteit, zal nauw samengewerkt worden met de buurlanden en andere strategische landen. De regering is ingenomen met de goedkeuring van de Wetgeving, inzake kansspelen: Loterijwet, Wet Toezicht en Controle Kansspelen en Casinowet. De wetten zijn nodig om te voorkomen dat Suriname geblacklist wordt door de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) als het gaat om witwassen en terrorismefinanciering. Binnenkort ontvangt het parlement de Wet Kinderombudspersoon, die de instelling van de Kinderombudspersoon regelt en zal leiden naar de verruiming van de rechtsbescherming van het kind.

President Santokhi maakt verder tijdens de Buitengewone Openbare Vergadering bekend dat de Surinaamse overheid heeft besloten om wederom van start te gaan met de Postacademische Masteropleiding en de RAIO- opleiding, zodat de professionalisering en uitbreiding van de voor de rechtshandhaving van belangrijke organen geëffectueerd kan worden.