De Boodschap
Volksgezondheid

Kennismakingsbezoek minister Volksgezondheid en opening afdeling ‘Broki’

De minister van Volksgezondheid, drs. Amar Ramadhin, heeft een kennismakingsbezoek gebracht aan het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS). De minister was hierbij vergezeld van enkele functionarissen van zijn ministerie. Dit bezoek vond plaats op maandag 7 september 2020. 

Tijdens een tweetal presentaties van de directie kreeg de minister meer inzicht in onder andere de dienstverlening van het PCS evenals de financiering van de zorg. Waarnemend Medisch Directeur van het PCS, drs. Rudi Dwarkasing gaf een historisch overzicht van de ontwikkelingen die zich gedurende het 125 jarig bestaan van PCS hebben voorgedaan die zich markeren in uitbreiding van de dienstverlening, samenwerking met andere actoren in de gezondheidssector, ambulatisering en decentralisatie van de psychiatrische zorg. Dwarkasing wees tijdens zijn presentatie op het belang van het onder de loep nemen van de Krankzinnigenwet uit 1912 en gaf te kennen dat PCS bereid is om haar ondersteuning te geven aan het ministerie voor het ontwikkelen van een wet op geestelijke gezondheid, omdat de psychiatrie slechts een deel is van dit spectrum.

Raj Jadnanansing, Algemeen Directeur bij het PCS, legde in zijn presentatie uit met welke uitdagingen het ziekenhuis zit aangaande de zorgfinanciering. Jadnanansing stelde hierbij dat ondanks het precaire financieel huishouden van het land en de instelling, PCS toch menens is om projecten uit te voeren in het kader van 125 jaar. De minister bedankte de directeuren voor hun presentatie en sprak de intentie uit om op kort termijn om de tafel te zitten met het kader van PCS om de geestelijke gezondheidszorg nader te bespreken. Het is volgens Ramadhin belangrijk om geestelijke gezondheidszorg te integreren met de eerstelijnszorg en verwelkomde het aanbod van het PCS om te ondersteunen met een plan voor de geestelijke gezondheidszorg in Suriname. Ramadhin stelt dat alleen met vereende krachten kan worden gewerkt aan geestelijke gezondheidszorg in Suriname.

Gelijktijdig aan het bezoek van de minister, vond de opening plaats van de zorgafdeling ‘Broki’ dat mede is gefinancierd door IAMGOLD. Jadnanansing memoreerde hierbij de bijdrage die IAMGOLD heeft geleverd aan de totstandkoming van deze afdeling en dient deze afdeling als een brugfunctie voor patiënten met een restcapaciteit die na een jaar al dan niet gedeeltelijk kunnen terugkeren naar de maatschappij.