De Boodschap
Sociale Zaken & Volkshuisvesting

Minister Ramsaran bezoekt Dankers Centrum: Iedereen telt mee

“Iedereen telt mee. Geen dromen zijn te groot, geen dromer is te klein, te groot, te jong, te oud of te beperkt. En jullie zorgen ervoor, dat zij hoop hebben. Jullie zorgen ervoor dat zij een bijdrage kunnen leveren op hun manier.”

Woorden van waardering die minister Uraiqit Ramsaran van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SOZAVO) uitsprak aan het adres van directie en personeel van het Zuster Dankers Centrum in Nickerie. Het tehuis is een opvang- en begeleidingscentrum voor kinderen met een verstandelijke en lichamelijke beperking. Het is vooralsnog ook het enige centrum in zijn soort in het westen van het land. Behalve de kinderen van Nickerie, worden ook kinderen van Coronie, Wageningen en Apoera in dit tehuis opgevangen.

Voordat de sluiting in maart inging vanwege de COVID-19-situatie, kregen 36 kinderen er begeleiding. De begeleiding wordt gegeven op verschillende niveaus onderwijs en voorschools onderwijs. Daarnaast worden tal van activiteiten aan de kinderen aangeboden. Elk kind heeft een dossier, een begeleidingsplan en een zorgplan. Zorgplannen zijn kortlopende plannen, die na twee tot drie maanden geëvalueerd en bijgesteld worden, terwijl de begeleidingsplannen elke twee jaar worden bijgesteld. Aan minister Ramsaran is tijdens zijn werkbezoek gevraagd om aanvullend personeel vanuit SOZAVO.

De bewindsman was er trots op om aanwezig te zijn tussen directie en personeel van het Zuster Dankers Opvangcentrum. Immers hebben zij ervoor gezorgd, dat kinderen met een beperking een speciale plek hebben. Het is dankzij hun inzet, dat deze kinderen ook mogen genieten van het leven en zich niet uitgesloten voelen. “Mijn dank is groot, niet alleen dat u mij ontvangen hebt, maar ook omdat u gezamenlijk de schouders eronder zet en ervoor zorgt, dat wij onze doelgroepen niet vergeten. Dat wij ervoor zorgen dat wij onze doelen niet vergeten, dat als wij denken dat wij in nood zijn, er ook anderen zijn die ook in nood zijn en zelfs in een ergere situatie dan ons”, aldus minister Ramsaran.