De Boodschap
Kabinet van de President

COVID-19: voorbereiding tot normalisatie van het bedrijfsleven ingezet

Op zondag 6 september 2020 is er een vruchtbaar overleg geweest tussen Covid-19 Crisis Management Team, het Covid-19 team van De Nationale Assemblée en de verschillende vertegenwoordigers van de diverse bedrijfstakken, waaronder de VSB, SHATA, Gaming Board en casinohouders, reisorganisaties, luchtvaartondernemingen, en de vertegenwoordigers van de bushouders en boothouders.

Duidelijk is dat er vanuit alle geledingen in de samenleving en het bedrijfsleven, er een sterke behoefte is aan verantwoorde aanpassing van de huidige Covid-19 maatregelen, zodat delen van het bedrijfsleven weer aanvang kunnen nemen met hun dienstverlening.

Het Outbreak Management Team heeft aangegeven dat, mede vanwege de getroffen maatregelen de transmissie thans is verminderd naar een niveau, waarbij aanpassingen in de regelgeving overwogen kunnen worden, mits de door het Ministerie van Volksgezondheid ontwikkelde protocollen in acht worden genomen.

Tegelijkertijd zal er rekening mee moeten worden gehouden dat indien de bevolking zich niet houdt aan de algemene gezondheidsvoorzorgsmaatregelen de verspreiding van het virus weer kan toenemen, welke onherroepelijk ertoe zal leiden dat de maatregelen verscherpt zullen moeten worden.

Zoals bekend is, is het niet te verwachten dat op korte termijn een vaccin beschikbaar zal zijn. Tot dat moment zal de samenleving moeten wennen aan ‘het nieuwe normaal’ – met inachtneming van de Covid-19 voorschriften:

 1. het dragen van een mond- en neusbedekking buiten eigen huis en in het bijzonder bij het betreden van ruimten;
 2. het aanhouden van 1,5 meter fysieke afstand, de zogeheten COVID afstand; en
 3. het regelmatig wassen van de handen met zeep en water of het gebruik van een handsanitizer.

Deze voorschriften zijn sinds 10 augustus 2020 verplicht gesteld.

Het Covid-19 Crisis Management Team zal op basis van de verschillende inzichten en met name op basis van de inzichten van het Outbreak Management Team, verantwoord en gefaseerd overgaan om het proces tot aanpassing van de maatregelen in te gaan. Het proces van aanpassing van de maatregelen zal worden gebaseerd op de protocollen, en op basis van streng toezicht en handhaving.

In het kader van het voorgaande, wordt het bedrijfsleven gevraagd om deze week nuttig te gebruiken om de protocollen te implementeren, het personeel te trainen en de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen te nemen. De implementatie zal uiteraard moeten geschieden met deskundigen van het Outbreak Management Team en de desbetreffende handhavende instanties. Het gaat hierbij om de volgende protocollen:

 • Restaurants;
 • Transportsector (bussen, taxi’s en boten);
 • Markten;
 • Winkels en kleine supermarkten;
 • Casino’s, bettingkantoren en kansspelkantoren;
 • Boekingskantoren;
 • Recreatieoorden;
 • Fysiotherapie;
 • Apotheken;
 • Laboratoria;
 • Huisartsen;
 • Sportscholen, fitnessclubs, dansstudio’s, yoga studio’s, groepslessen, Zumba en aerobics;
 • Kantoren en overheidsgebouwen.

In het weekend van 12 september zal nader worden bekeken welke sectoren de protocollen juist en volledig hebben geïmplementeerd en kunnen worden opengesteld. Uitsluitend ondernemingen die de protocollen hebben geïmplementeerd en handhaven, zullen kunnen worden opengesteld. Er zal te allen tijde van overheidswege een strenge handhaving zijn op het naleven van de protocollen, met de duidelijke afspraak dat er sancties zullen volgen op afwijking daarvan.

De verschillende sectoren hebben zich tijdens de besprekingen van 6 september gecommitteerd om de Regering te ondersteunen in de voorlichting, naleving en handhaving van de Covid-19 voorschriften en protocollen.

Met het inzetten van proces tot normalisatie van de bedrijfsvoering met inachtneming van de Covid-19 voorschriften en protocollen, kunnen we de eerste stappen zetten tot normalisatie van de samenleving.

De Regering zal de ontwikkelingen met betrekking tot de verspreiding van het virus sterk in de gaten houden, en zal er niet voor schromen dat, indien de gezondheidssituatie daar aanleiding toe geeft, de maatregelen weer te verscherpen.

De Regering benadrukt dat het voornemen tot het inzetten van de voorbereidingen tot normalisatie, nog niet betekent dat de bedrijven kunnen worden geopend. De Regering benadrukt voorts dat geen enkele autoriteit of dienst bevoegd is om dispensatie te verlenen voor het houden van feesten, huisfeesten en andere grote bijeenkomsten.

De komende week zal nadere berichtgeving volgen omtrent de mogelijke aanpassingen van de Covid-19 maatregelen. Volledigheidshalve wordt hierbij vermeld dat de geldende maatregelen vooralsnog van kracht blijven, met inbegrip van het uitgaansverbod ‘s-avonds en gedurende het gehele weekend van 12 september en 13 september.

De Regering rekent op uw begrip en medewerking.