De Boodschap
Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Kick-off gemeenschapsproject trainingen SAO in Commewijne

Minister Steven Mac Andrew heeft middels een toespraak het startsein gegeven voor een drietal vaktrainingen aan 52 cursisten in het district Commewijne op donderdag 6 oktober 2022. Het gaat om de trainingen: Electro huisinstallatie, Textiele werkvormen en Gas-, water- en sanitaire voorziening (Gawasa). Deze trainingen worden door de Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO) verzorgd in het kader van gemeenschapsprojecten die door de Surinaamse overheid worden uitgevoerd in de verschillende districten. Het Bureau Gemeenschapsprojecten van het ministerie van Financiën en Planning is belast met de coördinatie en ter beschikking stellen van de financiële middelen voor deze trainingen waardoor de cursisten slechts met een deel van het cursusgeld moeten inkomen. De trainingen zullen drie maanden duren en worden in de middaguren verzorgd op de Sewrajsingh Muloschool in Commewijne. Voor de SAO is het na 15 jaren dat ze weer vaktrainingen in Commewijne zal verzorgen.

Minister Steven Mac Andrew heeft bij deze gelegenheid het belang van vaktrainingen benadrukt in zijn toespraak. Vaktrainingen vergroten volgens hem de kans op een baan of op zelfvoorzienendheid als kleine ondernemer. Hij brak vooral een lans voor klein-ondernemerschap. De minister gaf aan dat klein-ondernemerschap van onschatbare waarde is voor ons land. Het verdient volgens hem blijvende aandacht, omdat het de drijvende kracht is achter de Surinaamse economie. “Wij zullen daarom klein-ondernemerschap blijven stimuleren onder jongeren. Wij vertrouwen erop dat de jongeren met de opgedane kennis in staat zullen zijn om als lokale makers en ambachtslieden te voldoen aan de vraag en behoefte aan kluswerkzaamheden dichtbij huis,” aldus minister Mac Andrew. De bewindsman heeft de cursisten bemoedigd om deze kans met beide handen aan te grijpen door de training succesvol af te ronden. Het streven is om alle districten aan te doen met vaktrainingen.

Naomi Esajas-Friperson, voorzitter van de Raad van Bestuur bij de SAO gaf aan dat armoede vergaande gevolgen kan hebben voor het leven van personen die zelfs in een maatschappelijk isolement kunnen raken. Tegen deze achtergrond vindt ze dat de vaktrainingen van de SAO ook een goed instrument biedt om armoede te bestrijden, want de trainingen bevorderen volgens haar zelfredzaamheid en weerbaarheid onder personen die het in economisch opzicht niet breed hebben. De voorzitter deed daarom een dringend beroep op de geselecteerde cursisten, om deze kans maximaal te benutten. De directeur van de SAO, Joyce Lapar, is blij om na 15 jaren het district Commewijne weer aan te doen met vaktrainingen. Ze verzekerde de cursisten dat ze na succesvolle voltooiing van de trainingen, met de opgedane kennis en vaardigheden in staat zullen zijn om hun eigen kost te verdienen.

Jaswant Doekharan, projectmanager van het Bureau Gemeenschapsprojecten heeft de cursisten meegegeven dat hun inzet van groot belang is om dit gemeenschapsproject tot een succes te maken. Districtscommissaris Mohamedshafiek Radjab van Commewijne, bedankte de regering voor de geboden kans aan de jongeren van het district. Bij de opening behoorden ook de assembleeleden; Soerjani Mingoen-Karijomenawien en Roy Mohan van het district Commewijne tot de aanwezigen.