De Boodschap
Kabinet van de President

Onderofficieren NL ontvangen certificaat instructeursopleiding

Bij het ministerie van Defensie is in de afgelopen periode de cursus Gevorderde Instructiebekwaamheid verzorgd. 28 onderofficieren die met succes deze opleiding hebben doorlopen, kregen op dinsdag 11 oktober 2022 hun certificaat overhandigd. Deze cursus is onderdeel van het Makandra-project tussen Suriname en Nederland. Het kwam tevens tot stand door een samenwerking tussen het Surinaamse Instituut voor Defensie Opleidingen (IDO) en het Nederlandse Expertise Centrum Opleidingskunde Defensie (ECOD).

 Het doel van de cursus was om de onderofficieren instructies te geven zodat ze meteen in het veld ingezet kunnen worden. De twee instructeurs van het ECOD in Nederland vonden het zeer enerverend om de 14 weken durende instructeursopleiding te verzorgen. Voor hen waren onder andere de taal en het elkaar verstaan, een barrière. Ook het Surinaams verkeer was volgens hen een hele uitdaging.

Adjudant instructeur, Vincent Nuij, gaf aan dat de cursisten de ruggengraat zijn van het leger en dat zij hun certificaat ruimschoots hebben verdiend. Minister Krisnakoemarie Mathoera gaf aan dat het belangrijk is om te investeren in onze officieren. “Ook gelet op de nieuwe uitdagingen wereldwijd, verandert de rol van defensie constant. Defensie moet nationaal en internationaal de belangen van het land kunnen beschermen”, stelde de bewindsvrouw.

Bij de uitreiking was ook ambassadeur Henk van der Zwan aanwezig. Hij stelde dat van alle samenwerkingsprojecten die van defensie het meest in het oog springen. Verder haalde hij aan dat deze cursus duurzaam is en dat betere instructies leiden tot betere vaardigheden. De ambassadeur, evenals de minister hopen dat de samenwerking tussen beide defensies, Defensie Nederland en Defensie Suriname gecontinueerd zal worden. De onderofficieren werden opgeroepen om zich te blijven ontwikkelen in datgene waarin zij opgeleid zijn en om door te blijven gaan met hun werk.