De Boodschap
Economische Zaken, Ondernemerschap & Technologische Innovatie

KMO-fonds beheersovereenkomst ter stimulering van ondernemerschap in Suriname

Het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ) heeft de beheersovereenkomst van het KMO-Fonds getekend met Trustbank Amanah. De plechtigheid vond plaats op 13 oktober 2023 op het Kabinet van de President. 

De KMO Unit is een werkarm van het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie die zich bezighoudt met het begeleiden en monitoren van ondernemers tijdens en na het proces van hun financieringsaanvraag. Ondernemers uit alle sectoren kunnen via de KMO Unit een financiering aanvragen. De unit verzamelt alle informatie die de bank nodig zal hebben om een financieringsaanvraag te beoordelen. De financieringen zullen dan verstrekt worden tegen een speciale rente. De doelgroep die voor een financiering in aanmerking komt zijn kleine en middelgrote ondernemingen, (KMO’s). Tot deze categorie behoren ondernemingen waar minder dan 250 personen werkzaam zijn, startende bedrijven, en bedrijven die onvoldoende onderpand hebben of een doorstart maken. Voorts mogen ondernemers uit alle sectoren deelnemen aan dit fonds zolang zij voldoen aan de gestelde eisen.

Eduard Kidjo, Group Head Operations Trustbank Amanah, geeft aan dat Trustbank Amanah grote perspectieven ziet in het fonds. “Trustbank Amanah biedt een andere manier van bankieren aan. Een dat als stimulans en ondersteuning kan dienen voor economische groei. Wij, als bank zullen alles in ons vermogen aanwenden om het fonds op de juiste wijze te beheren en ervoor te zorgen dat de fondsen terecht komen bij diegenen die er recht op hebben”, benadrukt Kidjo. 

“Het is bijzonder belangrijk dat het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie de lokale productie en de exportsector ondersteunt’, stelt minister Rishma Kuldipsingh van EZ, “Vooral de kleine- en middelgrote ondernemingen die zich sterk maken voor zowel de lokale markt als export met alle diensten daaromheen”. De bewindsvrouw is van mening dat de kleine en middelgrote ondernemingen de ruggengraat zijn van de economie van Suriname en is zeer ingenomen met het KMO-Fonds. Het ministerie hoopt hiermee een positieve impuls te geven aan de economische bedrijvigheid in Suriname