De Boodschap
Kabinet van de President

KPS in de startblokken voor parade en defilé

Het Korps Politie Suriname (KPS) is momenteel in de startblokken voor het defilé en de parade in verband met 46 jaar Staatkundige onafhankelijkheid op 25 november aanstaande. Milton Kensmil, inspecteur van politie derde klasse, zegt dat de voorbereidingen ondanks alle beperkingen in verband met Covid-19 in volle gang zijn. Hij spreekt van een nieuwe uitdaging voor dit jaar. Het ligt in de bedoeling de situatie tijdens het grote moment in november 1975, na te bootsen.

De verschillende eenheden zullen tijdens de activiteiten hun beste beentje voortzetten. Inspecteur Kensmil benadrukt dat het defilé van dit jaar er anders uit zal zien. Daarnaast zal er gelet worden op de correcte uitvoering door eenieder die zal deelnemen. De politiefunctionaris laat optekenen dat elkeen die een bijdrage zal leveren, zich zal moeten inspannen. Hij spreekt van een uitdaging doch een die uitvoerbare is en naar tevredenheid uitgevoerd zal worden. Inspecteur Kensmil toont zich alvast enthousiast over hetgeen de politie zal laten zien op 25 november.

De eenheden die onder het vaandel van het KPS zullen participeren aan het defilé zijn het Korps Brandweer Suriname (KBS), de Beveiligings- en Bijstandsdienst Suriname (BBS) en het Korps Douane Ambtenaren. Het Korps Penitentiaire Ambtenaren (KPA) za; als zelfstandige entiteit aanwezig zijn. Daarnaast doet ook het Nationaal Leger mee.