De Boodschap
Kabinet van de President

Kunst en cultuur centraal in stadsvernieuwing Waterkant

Het ministerie van Openbare Werken (OW) streeft naar vernieuwing en verfraaiing van de binnenstad van Paramaribo, in een model waarbij kunst en cultuur centraal zullen staan. In dit kader is er een aanvang gemaakt met het project “Stadsvernieuwing Waterkant van Waag tot aan Gemaal Jodenbreestraat”. Om de samenleving van relevante informatie te voorzien, heeft er op vrijdag 26 mei 2023 een informatiesessie voor de media plaatsgevonden op het hoofdkantoor van OW. Kees Boender, adviseur van het ministerie, belichtte in een presentatie de facelift die Waterkant zal ondergaan.

OW-minister Riad Nurmohamed geeft aan dat in het kader van de stadsvernieuwing er een aanvang is gemaakt met het project Waterkant. Hierbij wordt in hoofdlijnen gekeken naar een park voor cultuur en kunst tezamen met recreatie alsook stadsvernieuwing en verfraaiing met uitzicht op de rivier. In het voorlopige ontwerp van de Cultuur Boulevard zijn een eventcentrum, theater, kunstmuseum en amfitheater opgenomen. Volgens de bewindsman is reeds met alle belanghebbenden overleg gepleegd.

Intussen heeft het departement goede afstemming gepleegd met de marktventers ter plekke. “Zij staan open voor een betere situatie,” merkt de minister op. Het thema kunst en cultuur past volgens hem helemaal binnen dit concept. “Het is de bedoeling dat er een mooi uitzicht langs de Waterkant komt, waar Surinamers en toeristen bij uitstek komen winkelen en wandelen. Het project zal ter goedkeuring aan Raad van Ministers (RvM) gepresenteerd c.q. voorgelegd worden.

Het ministerie van OW voert diverse projecten uit in public-private partnership (PPP) ter oplossing van infrastructurele problemen. Het project Waterkant is hier een van. Minister Nurmohamed zegt dat dit project al enige tijd op het bord van de regering lag, maar niet uitgevoerd werd. Hij is verheugd met de schenking van een donateur, die met US$ 50 miljoen is ingekomen voor het opknappen van dit deel van Paramaribo. De leefbaarheid van de historische binnenstad zal hierdoor verbeterd worden.

Er is een jaar uitgetrokken om dit plan te bestuderen alvorens er tot implementatie kan worden overgegaan. Als alle actoren het eens zijn met het voorstel, kan er in 2024 eindelijk een aanvang worden gemaakt met dit langverwachte project. De Waterkant is de oudste straat van Paramaribo en is direct aan de kade van de Surinamerivier gelegen. Door het beeldbepalende uiterlijk vormt het een centraal onderdeel van de sinds 2002 door de UNESCO als werelderfgoed beschermde historische binnenstad van Paramaribo.