De Boodschap
Justitie & Politie

Vervolgbespreking OM: kwikdamp boven Paramaribo

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft op 25 mei 2023 een vervolgbespreking gehad met de goudopkoop- en goudexportbedrijven over de hoge concentratie kwikdamp boven Paramaribo.

In deze vervolgbespreking hebben de verschillende goudopkoop- en goudexportbedrijven, het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname (NIMOS), het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu, de districtscommissarissen en de Deviezencommissie deelgenomen.

Het NIMOS heeft de minimale voorwaarden waaraan de goudopkoop- en goudexportbedrijven zich moeten houden bij de uitoefening van hun werkzaamheden opgesteld en gepresenteerd.

De goudopkoop- en goudexportbedrijven hebben hun feedback gegeven.