De Boodschap
Kabinet van de President

Kwaliteitsverbetering zorg hart- en vaatziekten van eminent belang

In het Courtyard by Marriott hotel is er een driedaagse workshop voor gezondheidswerkers van start gegaan. Het gaat om het Global Hearts Initiative van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Op 16 augustus 2022 heeft minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid deze werkbijeenkomst geopend. Het doel van de workshop is om het initiatief te promoten als een nationale strategie om hart- en vaatziekten aan te pakken. Dit initiatief is gericht op kwaliteitsverbetering, versterking van het bestaande gezondheidssysteem, inclusief de verschuiving naar een protocol gestuurde aanpak en een uitgebreid klinisch traject dat de opschaling van geïntegreerd CVD- en diabetesmanagement vereenvoudigt, standaardiseert en ondersteunt. 

“Het Global Hearts initiatief moet zorgen voor een veel betere beheersing van de Non Communical Diseases-NCD’s. Dit zijn de niet overdraagbare aandoeningen zoals suikerziekte, hoge bloeddruk en hart en vaatziekten.” Dit heeft minister Ramadhin benadrukt. De bewindsman geeft aan dat NCD’s in Suriname doodsoorzaak nummer één zijn. Volgens hem zal de workshop ervoor zorgen dat gezondheidswerkers in de eerste lijnzorg veel beter, nauwkeuriger en adequater de controles van mensen met hoge bloeddruk en suikerziekte zullen doen. Ook het bijhouden en digitaliseren van resultaten is hier onderdeel van.

De workshop is bedoeld om diverse uitvoerders samen te brengen om een beter begrip te krijgen van hoe dit initiatief geïmplementeerd zal worden. Dr. Ritish Dhanpat, coördinator van Suriname Hearts, geeft aan dat de participanten van de Medische Zending (MZ), Regionale Gezondheidsdienst (RGD) en van de particuliere sector na deze training in staat zullen zijn om mensen in het veld te trainen zodat ze volgens de richtlijnen van het Hearts Initiative, zorg kunnen bieden.