De Boodschap
Buitenlandse Zaken, International Business & Internationale Samenwerking

Laatste werkbespreking ambassadeur van Brazilië op BIBIS

De ambassadeur van Brazilië, Laudemar Aguiar, heeft een bespreking gehad met minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking. De Braziliaanse diplomaat is aan het eind gekomen van zijn dienstperiode in Suriname. Deze bespreking vond plaats op donderdag 4 februari 2021 heeft.

Tijdens deze laatste werkbespreking is onder meer van gedachten gewisseld over de intensivering van de samenwerking en de contacten op hoog niveau tussen beide landen.

De technische samenwerking tussen Suriname en Brazilië is eveneens aan de orde geweest, waarbij speciaal kan worden gememoreerd dat in 2020 Suriname de meeste technische samenwerkingsprojecten had met Brazilië, terwijl het wereldwijd als 2e gerangschikt staat op de lijst terzake samenwerking met Brazilië.

Deze samenwerking richt zich voornamelijk op de agrarische sector, culturele en educatiemogelijkheden en op het gebied van volksgezondheid. Met name tijdens de huidige COVID-19 pandemie ondersteunt Brazilië onze zorgsector met diverse middelen.

Daarnaast is er gesproken over de uitbreiding van de samenwerking, waarbij Surinaamse producten geëxporteerd kunnen worden naar Brazilië. Aanleiding hiertoe is dat in 2020 de export (van onder andere rijst) naar Brazilië is gestegen met meer dan 100%.

Aan het eind van de werkbespreking heeft de ambassadeur afscheid genomen van de minister. Hij heeft de bewindsman bedankt voor de vlotte samenwerking die hij heeft ondervonden sinds zijn aanstelling als ambassadeur in 2017.

De minister heeft de ambassadeur bedankt voor zijn inzet in de afgelopen jaren gelet op de intensieve samenwerking tussen Suriname en Brazilië en wenste de diplomaat succes toe met de volgende stappen in zijn carrière.