De Boodschap
Landbouw, Veeteelt & Visserij

Padie-inzaai vertoont stijgende trend

Er is een stijgende trend te merken bij de inzaai van padie. Dit seizoen is er tot heden meer dan 32.000 hectaren aan rijstareaal ingezaaid. De uiteindelijke inzaaicijfers zullen nog hoger uitkomen, omdat enkele boeren hun inzaai aan het afronden zijn. De afgelopen twee seizoenen was de inzaai respectievelijk 27.746 ha. om 30.950 ha. Het kleinseizoen heeft nu het hoofdseizoen overtroffen.

Minister Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) geeft aan dat sedert zijn aantreden, hij continu bezig is geweest zaken aan te pakken ter verhoging van de inzaai. De beschikbaarheid van voldoende irrigatiewater is hierbij van eminent belang. In dit verband is het proces reeds ingezet voor aanpak van de Arawarasluis en de installatie van de nieuwe pompen te Wageningen. De voorbereidingen voor revisie van de Wakaypompen zijn ook al afgerond.

Vanwege de noodsituatie veroorzaakt door de zware droogte van oktober 2020, zijn toen alle machines van Surzwam, een werkarm van LVV, naar Nickerie gedirigeerd voor het opschonen van kanalen en lozingen. Het ministerie van Openbare Werken (OW) pakt het Surinamekanaal aan. Met kunst- en vliegwerk worden de oude pompen van Wageningen draaiende gehouden. De DNA-leden, samen met de dc, alle regionale organen en de boeren, hebben met de twee graafmachines van LVV, OW en machines van particulieren heel wat lozingen, kanalen en kunstwerken aangepakt. Deze gezamenlijke inspanning heeft bijgedragen aan de hogere inzaai.

De minister geeft eveneens aan dat er voorbereidingen getroffen worden voor het instellen van het Productschap voor Rijst. Met ondersteuning van de Inter-American Development Bank (IDB) zal binnenkort een aanvang worden gemaakt met het rehabiliteren van de diverse rijstpolders in Nickerie. Hierna zullen de in te stellen waterschappen het verdere onderhoud van de natte en droge infrastructuur overnemen.

Er is een nieuw bestuur geïnstalleerd bij het Anne van Dijk Rijstonderzoekscentrum Nickerie (ADRON) bestaande uit technici, die dit onderzoeksinstituut nieuw leven moet inblazen. Te Prins Bernardpolder zijn er 60 hectaren ingezaaid en er worden voorbereidingen getroffen om het komend seizoen 360 hectaren in productie te hebben. Binnen twee jaren moet het totaal areaal gerehabiliteerd zijn voor productie van goed zaaizaad.

Minister Sewdien geeft tenslotte aan dat hij door een goede samenwerking met alle stakeholders, de rijstsector weer op rails kan krijgen om zodoende binnen 5 jaren de huidige gemiddelde inzaai van 60.000 ha per jaar, op te voeren boven de 80.000 hectaren.