De Boodschap
Kabinet van de President

Landaanwinstproject en mangrove aanplant vormen levende dijk

Hydroloog, prof. dr. Sieuwnath Naipal

De relatief goedkope en eenvoudige bamboeconstructies in combinatie met de mangrove aanplant, blijken zeer effectief voor de bescherming van onze kust als een levende dijk. Dit deelde hydroloog, prof. dr. Sieuwnath Naipal met de Communicatie Dienst Suriname, op 29 november voor de kust te Weg naar Zee. De constructies maken deel uit van twee projecten die worden uitgevoerd onder coördinatie van het Ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM) in samenwerking met de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS) en worden gefinancierd door Amazon Cooperation Treaty Organization (ACTO). 

Ten opzichte van een dode betonnen dijk dat te zijner tijd toch in de kleibodem wegzinkt, vormen mangrovebossen een levende dijk. Door middel van constructies met bamboe en walabahout worden de kust-verslindende golven verzwakt, die daardoor sediment achterlaten. Dit veroorzaakt landaanwinst waarop later mangrove kan worden geplant. “Ik heb ervaring dat er binnen 3 jaar er genoeg sediment is om mangrove te planten”, stelt Naipal.

In 2015 was de Surinaamse Universiteit reeds gestart met de aanpak van de kust. De twee projecten, genaamd “Enhancing resilience of the coastal ecosystem using natural infrastructure” en “Advancing a ’Blue Forests for Blue Economy’ approach in Suriname” zijn een vervolg hiervan. Blue verwijst naar de zee en de Blue Forest naar de mangrovebossen met economische voordelen die deze brengt. De projecten vullen elkaar aan waarvan de officiële launch op 30 november 2021 zal plaatsvinden. Het project “Enhancing resilience of the coastal ecosystem using natural infrastructure”, zorgt voor landaanwinst en mangrove aanplant, en het project “Blue Forest for a Blue Economy” dient ter bescherming van de mangrovebossen.

“Wij hebben hier te maken met een levende dijk met heel veel diensten en goederen. Het mangrove ecosysteem is een van de rijkste ecosystemen in de wereld met als voordeel; landaanwinst, schoon water, vis, en het vastleggen van CO2,” stelt professor Naipal. Bij mangrovebossen geschiedt het vastleggen van CO2 zowel boven als onder de grond. Suriname kan hiermee heel veel bijdragen aan het verbeteren van het wereldklimaat.