De Boodschap
Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

NJA organiseert voorlichtingssessie voor tienermoeders

Nensy Bandhoe, directeur Stichting Lobi Health Center

Het onderdirectoraat Nationale Jongeren Aangelegenheden (NJA), onder leiding van Madhoeri Moenesar, heeft samen met de Stichting Lobi Health Center een voorlichtingssessie georganiseerd voor de geregistreerde schoolgaande tienermoeders.  De sessie was opgebouwd uit 3 thema’s: SOA/HIV, anticonceptie en weerbaarheid tegen huiselijk geweld. Het doel van deze sessie is om de tienermoeders te verrijken met kennis, bewustwording te creëren en de groep te versterken in hun doel om de school met succes af te ronden. De voorlichtingssessie heeft plaatsgevonden op vrijdag 26 november 2021 en werd verzorgd door de Stichting Lobi Health Center.

Nensy Bandhoe, directeur Stichting Lobi Health Center, heeft aangegeven dat zij bijzonder trots is op het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken voor de nodige aandacht die geschonken wordt aan de tienermoeders. Zij heeft te kennen gegeven dat de situatie nu moeilijker is geworden voor de kwetsbare groep en juicht toe dat de moeders een bewuste keus gemaakt hebben voor ontwikkeling en bewustwording door de stap te nemen om de voorlichtingssessie bij te wonen. Bandhoe heeft duidelijk gemaakt dat de organistie een steen zal bijdragen aan de verdere ontwikkeling van deze moeders en kijkt uit naar een goede samenwerking met het ministerie.

Directeur Jeugdzaken, Genti Mangroe

Directeur Jeugdzaken, Genti Mangroe, heeft tijdens haar toespraak aangegeven dat het opvangen van de schoolgaande tienermoeders een beleidsmaatregel is van het directoraat Jeugdzaken. Het doel is om deze doelgroep te begeleiden en weer terug te krijgen in het onderwijsproces om de opleiding af te ronden. Het directoraat tracht middels verschillende begeleidingssessies, de jongeren bewust te maken, te versterken en de nodige tools aan te reiken om hun ontwikkeling ter hand te nemen, hetzij door het onderwijsproces weer op te pakken of tools aan te reiken om zich te plaatsen op de arbeidsmarkt. Mangroe heeft een beroep gedaan op de tienermoeders om zich te registreren bij het onderdirectoraat NJA zodat zij de nodige begeleiding krijgen en kijkt uit naar een goede samenwerking met Stichting Lobi Health Center voor wat betreft de seksuele- en reproductieve gezondheid van Surinaamse jongeren.


Registratie kan telefonisch op de nummers 08550093 (Project Scholieren Moeders) & 08566620 (Coöperatieve Jongeren Productie Projecten) en per e-mail  op het e-mailadres: 
sec.odnja@gmail.com.