De Boodschap
Kabinet van de President

Landbouwexport naar hogere standaarden

De Surinaamse landbouwsector heeft de potentie om een succesverhaal te worden. President Chandrikapersad Santokhi heeft op zaterdag 10 december 2022 een ondersteuningsgroep geïnstalleerd om uitdagingen binnen agrarische sector aan te pakken. De taskforce moet gaan bewerkstelligen dat er op een effectieve, maar vooral milieuvriendelijke manier aan landbouw wordt gedaan. Dit met het oog op het telen van gezonde landbouwgewassen die voldoen aan de internationale standaarden om geëxporteerd te kunnen worden.

Het staatshoofd heeft in een korte beraadslaging na de installatie van de taskforce de groep medegedeeld keihard te werken zodat er op kort termijn al resultaten geboekt kunnen worden. “De landbouwsector is een duurzame sector die onze economie kan versterken. Het speelt ook een belangrijke rol in het creëren van werkgelegenheid”, aldus de regeringsleider.

Preshand Baldew, trekker van de groep heeft in gesprek met de Communicatie Dienst Suriname (CDS) aangegeven dat er ruim SRD 10 miljoen beschikbaar is via fondsen om te investeren in de sector. “Er moet een goed plan van aanpak opgemaakt worden.” Baldew geeft verder aan dat een ketenbenadering zeer belangrijk is. De taskforce zal boeren, agroverwerkers, exporteurs en alle andere relevante actoren bij elkaar brengen om de exportmogelijkheden maximaal te benutten. Hij merkt op dat er veel vraag is in de regio naar cassave, fruit en groenten. “Wij moeten nu werk van maken.”

Het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB) heeft grond ter beschikking gesteld aan het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) om de sector te stimuleren. Er zijn mogelijkheden voor agrariërs om te kunnen putten uit het Nationaal Ontwikkelingsfonds voor Agribusiness (NOFA). President Santokhi heeft de leden van de ondersteuningsgroep veel kracht en wijsheid toegewenst om de sector naar grote hoogtes te tillen. De taskforce gaat samen met het ministerie van LVV en alle relevante actoren samenwerken om tastbare resultaten te boeken.