De Boodschap
Kabinet van de President

USD 300.000 ter ondersteuning van agrariërs Saamaka gebied

De Coöperatieve Vereniging Saamaka Wosu is in aanmerking gekomen voor een schenking van ruim USD 300.000 ter ondersteuning van lokale agrariërs. Dit is onderdeel van het Suriname Agriculture Market Access Project (SAMAP) vanuit het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV). De ondertekening heeft op 10 december 2022 plaatsgevonden in Asidonhopo. De overeenkomst is ondertekend door LVV-minister Parmanand Sewdien, Reuben Robertson, vertegenwoordiger van de Voedsel en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) en  een vertegenwoordiger van de vereniging in aanwezigheid van het grootopperhoofd der Saramaccaners, Albert Aboikoni.

Met de schenking zullen agrariërs van het Saamaka gebied voorzien worden van landbouwmachines, die moet helpen met de mechanisatie van de landbouw. Granman Albert Aboikoni is van mening dat mechanisatie van de landbouw cruciaal is voor de voedselzekerheid. “Tijdens de eerste grankrutu is de Coöperatieve Vereniging Saamaka Wosu ontstaan. Er is toen unaniem besloten dat ontwikkeling in het binnenland alleen tot stand zal komen als er voedselzekerheid is”, stelt het grootopperhoofd. Granman Aboikoni heeft aangegeven dat vanwege de uitgestrektheid van het gebeid en de grote afstanden tussen de dorpen is besloten een aparte plek ter beschikking te stellen voor de landbouw. Dit omdat het zeer moeilijk is om zwaar materieel van de ene plaats naar de ander te vervoeren.

In de schenkingsovereenkomst zijn behalve landbouwmachines ook kompostmachines, oliepersers en trainingen opgenomen om de productie van ondernemers te stimuleren. Minister Sewdien vindt het belangrijk om de landbouw en productie in het gebied te ondersteunen. “Hier in het gebied wordt niet aan goudwinning gedaan, maar dan moet je de mensen wel de kansen bieden zich economisch sterk te maken. LVV  heeft zelf een jaar geleden een graafmachine belooft aan de gemeenschap welke al is aangekocht en binnenkort zal worden overgedragen”, meldt de bewindsman. Om de gemeenschap tot ondernemen aan te wakkeren hebben ondernemers die eerder met behulp van SAMAP hun productie hebben verbeterd videopresentaties gehouden alsook een mini expo.  Het gaat om de ondernemers Ellen Ligteringen, CEO Tan Bun Skrati N.V., Claudio Wijk van CenC Handel en Chrystabelle Beaton van Erna’s Garden.