De Boodschap
Kabinet van de President

SPCS-directeur Frankel: ‘Geen reden tot bezorgdheid bij spuien water stuwmeer’

De Staatsolie Power Company Suriname (SPCS NV) heeft besloten de spuikleppen van de Afobakadam wederom open te stellen. Dit om overtollig water te lozen en het waterpeil op operationeel niveau te houden. De SPCS doet er alles aan om eventuele overlast voor lokale gemeenschappen te beperken. Directeur Eddy Franklin geeft in gesprek met de Communicatie Dienst Suriname meer duidelijkheid over dit besluit.

Directeur Franklin heeft onder woorden gebracht dat het spuien nodig is, omdat het in de afgelopen maanden-in de grote droge tijd-ook veel heeft geregend. “In november 2022 is er ongeveer drie keer zoveel water het stuwmeer ingestroomd in vergelijking met november 2021. Het is daarom belangrijk dat we nu al beginnen met spuien, terwijl het waterniveau in het meer nog ruim onder het operationeel maximum (ongeveer 80,5 meter) ligt”, aldus de Staatsolie-functionaris. Het spuien is begonnen op zaterdag 10 december 2022. Door nu al te spuien blijft er in het stuwmeer voldoende capaciteit om het water van de huidige kleine regentijd en de daaropvolgende kleine droge tijd op te vangen. Er wordt rekening mee gehouden dat het net zoals in 2022, ook in de kleine droge tijd van 2023 extreem veel kan regenen.

De directeur is ook ingegaan op de kritiek die men uit alsof Staatsolie niet over de nodige deskundigheid beschikt om de Afobakadam te beheren. Deze noemt hij ongefundeerd. “In het planningsproces worden er projecties gemaakt op basis van deskundigheid. Dezelfde experts die het werk in de Suralco-tijd deden doen het nu in dienst van Staatsolie.” De SPCS-topman benadrukt verder dat het bedrijf binnen zijn mogelijkheden een eventuele overlast zal beperken. De kleppen worden niet verder dan ongeveer tien procent opengezet (minimum spill) met een mogelijke impact dat slechts laaggelegen gronden die direct langs de rivier liggen, onder water kunnen raken. “Er is geen reden tot bezorgdheid. “Wij zijn in nauw contact met de districtscommissaris van Brokopondo en de traditionele gezagdragers”, stelt hij de gemeenschap gerust.