De Boodschap
Justitie & Politie

Landelijke Coördinator Buurtmanagement KPS geïnstalleerd

Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie heeft formeel een Landelijke Coördinator Buurtmanagement in de persoon van politie-inspecteur Henry Kia geïnstalleerd. De bewindsman wil hiermee de politiezorg dichter bij de burger brengen, waarbij de betrokkenheid van de samenleving in de criminaliteitsbestrijding meer tot uiting komt. Van de 9 buurtmanagers die in 2005 waren opgeleid, is hij de enige nog in functie. De installatie heeft op vrijdag 4 juni plaatsgevonden.
Minister Amoksi zegt dat het project Buurtmanagement naar een hoger niveau getild moet worden. “Kijkend naar de Covid-19-situatie dan zien wij hoe belangrijk is om het gedrag van de burger te beïnvloeden. Willen wij daadwerkelijk het gedrag van de mens veranderen, dan moeten wij bepaalde instituten in de buurten hebben”, meent de justitieminister.
Korpschef Roberto Prade zegt blij te zijn met deze ontwikkeling om het project van Buurtmanagement weer op te pakken. “De aanpak van de herstart leefde al bij het korps. Het Meerjarenbeleid van het KPS handelt ook over het buurtmanagement en wij moeten eraan werken om het zo goed mogelijk aan te pakken”. Hij ziet het rekruteren van de kandidaten voor dit project als een uitdaging, omdat de rangen in deze een belangrijke rol spelen. De buurtmanagers moeten heel serieus zijn. Zij moeten bewust zijn van hun verantwoordelijkheid. Het is een zware job, daarom zal het korps eraan werken om de job zo interessant mogelijk te maken. Alle voorwaarden moeten in ‘place’ gebracht worden. De wijkindeling zal ook nader bekeken worden. Hij vindt inspecteur Kia de beste kandidaat om landelijk het geheel te coördineren. Korpschef Prade verwacht een korte en lange termijnplan van aanpak van de Landelijke Coördinator.
Olton Helstone, directeur Operationele diensten twijfelt, gelet op de verrichtingen van inspecteur Kia, ook niet aan zijn kwaliteiten. Hij noemde ook de aanpak van de zwerversproblematiek in ons land waaraan de nieuwbakken coördinator aandacht zal moeten schenken. Helstone ziet graag dat deze vorm van community policing tot beheersbare proporties van de criminaliteit zal leiden.
Kia die vanaf het begin van het project Buurtmanagement in Suriname aanzit, bedankte de minister en de korpschef voor het in hem gestelde vertrouwen en belooft dat hij zijn schouder onder het werk zal zetten. Hij gaf aan dat hij resultaat gericht zal werken om de gestelde doelen te behalen. “Het huidig bestand aan buurtmanagers zal gescreend worden, waarna er nieuwe managers zullen worden getraind”. Zijn streven is om een goede samenwerking te hebben met diverse organisaties. Inspecteur Kia haalde verder aan dat onder Buurtmanagement moet worden verstaan sociale misdaadpreventie, waarbij de politie te werk gaat met alle relevante organisaties om beschermende factoren toe te passen die een leefbare samenleving moet creëren. Inspecteur Kia heeft in 2016 een award heeft ontvangen van het Pan American Development Foundation (PADF) in Trinidad & Tobago als best facilitator tijdens het Weerstand en Preventie Programma. Er zal ook gewerkt worden aan het aanstellen van andere coördinatoren om het project een vlotter verloop te laten hebben.