De Boodschap
Kabinet van de President

OW, LVV en ROS werken gezamenlijk aan oplossing wateroverlast

De ministeries van Openbare Werken (OW), Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) en Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) gaan gezamenlijk met het Nationaal Coördinatie Centrum voor Rampenbeheersing (NCCR) werken aan structurele oplossingen voor het probleem rond wateroverlast in de verschillende gebieden in Paramaribo en de districten. De regering wil met een goed uitgezet beleid komen tot een integrale aanpak van dit vraagstuk. Dit kwam onder andere naar voren tijdens de persconferentie van de drie ministeries op vrijdag 4 juni 2021. De persconferentie ging over de status van wateroverlast in Suriname.
ROS-minister Gracia Emanuel zei dat er aan de hand van de rapportages een integraal plan van aanpak ontwikkeld moet worden voor dit vraagstuk. Op dit moment ontbreekt er een structureel plan om te komen tot een goed waterbeheersingssysteem. Daarmee zijn verschillende actoren binnen de overheid nu bezig, om samen met deskundigen alle deelgebieden in kaart te brengen. “Wat we constateren is dat ondanks we bezig zijn met het opschonen in bepaalde gebieden, bijvoorbeeld Wageningen en Winti Wai, zie je dat het water gewoon blijft staan. Het stroomt gewoon niet weg. Wij hebben mogen constateren dat het probleem rond wateroverlast zich landelijke heeft gemanifesteerd”, aldus minister Emanuel.
De bewindsvrouw geeft aan dat na een evaluatie is gebleken dat de oorzaken van wateroverlast niet alleen gezocht moet worden in het probleem van verstopping in rioleringen en gebrek aan onderhoud van zowel de rioleringen als de watergangen, maar er moet ook gekeken worden naar de geringe hoeveel aan opvang van het overtollig water en de gebrekkige capaciteit van zowel de open als gesloten rioleringen. Collega-minister Parmanand Sewdien van LVV, die het probleem vanuit een agrarisch oogpunt bekijkt, zegt dat er qua beleid uiteindelijk besloten is om te gaan richting het structureel waterbeheer. Een dusdanig waterbeheer dat er ook in de droge tijd water moet zijn om de voedselvoorziening binnen de agrarische sector te garanderen.

De schade aan landbouwarealen is volgens Sewdien enorm. Er wordt nu gekeken om boeren die schade hebben ondervonden te compenseren. “De boeren zijn geregistreerd en maandag willen we de eerste tranche indienen bij de minister van Financiën en Planning om een uitkering te geven aan de boeren”, zegt Sewdien. Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW) stelt dat op dit moment in veel districten de zaak onder controle is. “In Paramaribo is het waterpeil in kanalen gedaald. Ook in Commewijne en andere districten is een daling te merken, maar alleen Nickerie en Saramacca zijn nog een zorgpunt. Het waterniveau in de twee districten is nog hoog”.
De bewindsman zei dat de oorzaken van het probleem bekend zijn: achterstallig onderhoud, verstoppingen bij pompen, sluizen en gemalen en waartegenover er geen vervanging staat. Als voorlopige oplossing zijn kanalen opgeschoond en kolkenzuigers ingezet om het overtollige water weg te krijgen. Maar dit zijn allemaal tijdelijke oplossingen. De regering staat op het punt duurzaam te gaan investeren in een goed waterbeheersingssysteem.