De Boodschap
Financiën & Planning

Latere invoering BTW wordt geïncorporeerd in IMF-programma

Recent is de nieuwe wet Belasting over de Toegevoegde Waarde (BTW) ingediend bij De Nationale Assemblée. De BTW zal de omzetbelasting vervangen. Dit zal leiden tot een moderne en effectievere manier van belastinginning. De achterliggende doelstelling is de overheidsfinanciën te versterken.

De ingangsdatum van de BTW was initieel 1 juli 2022 maar deze is nu gewijzigd naar 1 januari 2023. Een belangrijke overweging bij dit uitstel was om de samenleving zo veel als mogelijk te beschermen tegen prijsstijgingen.

Mede door de oorlog in Oekraïne zijn internationale prijzen behoorlijk gestegen. Door de latere invoering van de BTW zullen de effecten hiervan minder stringent zijn voor de samenleving. Daarnaast geven de extra zes maanden meer ruimte om een goede implementatie te bewerkstelligen.

Aangezien de implementatie van de BTW een belangrijk onderdeel is van het IMF-programma, is aan het IMF gevraagd de latere uitvoering in het macro-economische model te incorporeren. De tweede programma-evaluatie door de IMF-Board van eind juni zal daarom worden opgeschoven.

Het IMF-programma loopt tot eind 2024 en behelst een aantal maatregelen om de fiscale en monetaire positie van de Staat te versterken. Een belangrijk onderdeel daarvan is ook de herstructurering van de schulden.