De Boodschap
Justitie & Politie

Lions Clubs leveren praktijkgebouwen JCC op

De praktijklokalen bij het Jeugdcorrectiecentrum (J.C.C) zijn officieel overgedragen aan het ministerie van Justitie en Politie (JusPol). Dit gebeurde op 17 juni te Santo Boma. Het project is een samenwerking geweest tussen het ministerie van Justitie en Politie en vijf samenwerkende Lions clubs, waaronder Kwatta, Para, Paramaribo East, Paramaribo North en Paramaribo West. Dit project houdt in; de bouw van een praktijkgebouw voor jongeren in detentie. De Memorandum of Understanding tussen het JusPol en de vijf samenwerkende Lions clubs werd getekend op 26 augustus 2021. Daarna volgde de eerstesteenlegging op 5 november 2021.

Onder de aanwezigen bevonden zich de minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie, de vertegenwoordiger van de minister van Onderwijs, waarnemend directeur Operationele Diensten Patrick Campagne, waarnemend korpshoofd van het Korps Penitentiaire Ambtenaren Joyce Pane-Alfaisie, vertegenwoordiger van de Commissaris van Wanica (Noord-West), verschillende Lions officiers, presidenten en de lokale sponsoren van het project.

Minister Amoksi bedankte de Lions familie, en alle sponsoren voor hun bijdrage aan de realisatie van dit project. Dit project dateert uit een beleidsplan voor de periode 2006 tot 2010. De bewindsman geeft aan dat dit project zal bijdragen aan een goed herintreden in de maatschappij voor de jongeren in detentie en geeft aan dat het belangrijk is in het kader van het kinderrechten verdrag. Hij richtte zich verder tot de docenten en jongeren die gebruik zullen maken van de lokalen en vroeg hun om ze te koesteren en er met zorg mee om te gaan.

Directeur Campagne bedankte ook alle partners die hebben geholpen aan het in vervulling brengen van een van de wensen van het ministerie namelijk; de jeugd in detentie tools aanreiken om sterk terug te keren in de maatschappij.

“Job well done”. Met deze woorden bedankte het korpshoofd Pane-Alfaisie alle partners die aan de bouw van de twee praktijklokalen hebben bijgedragen. Zij gaf aan dat dit project versterking geeft aan het resocialisatie proces van jongeren in detentie. “Zij verdienen een tweede kans, dat ze terug kunnen komen in de maatschappij en dat ze ook een vak kunnen leren”.

De Project Chairperson Rudolph Augustin geeft aan dat dit project helemaal past binnen het Lionisme met hun bekende slogan “we serve”. Hij benadrukte dat de overheid met maatschappelijke groepen en het bedrijfsleven samen kan werken aan duurzame ontwikkeling van ons land. De ondertekening van het protocol van overdracht en het onderhoudscontract werden door minister Amoksi, de Lions District governor, Chairperson Augustin en de directeur van Operationele Diensten ondertekend. Het geheel werd afgesloten met de onthulling van het naambord en een korte rondleiding in de nieuwe gebouwen. Ook de boormachine gesponsord door Staatsolie werd in gebruik genomen.