De Boodschap
Justitie & Politie

Minister Amoksi installeert Commissie Aanbesteding Arrestantenvoeding

Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie heeft op vrijdag 17 juni heeft de Commissie Aanbesteding Arrestantenvoeding geïnstalleerd. Tijdens de installatie gaf de bewindsman aan dat zorgen voor gezonde voeding ook hoort bij het naleven van de mensenrechten van arrestanten. Om die reden is deze keer bij de samenstelling van de commissie ervoor gekozen ook het ministerie van Volksgezondheid zitting te doen nemen in de commissie.

De werkgroep is ingesteld voor een jaar en heeft als taakstelling o.a.: het formuleren van het nieuw beleid voor kwalitatieve voeding voor arrestanten en gedetineerden. Daarnaast zal de commissie ook een plan van aanpak concipiëren met aanbevelingen terzake. Ook moet er tijdig een aanbesteding voorbereid en gehouden worden voor de levering van arrestantenvoeding.  Volgens de minister zullen de keukens bij de inrichtingen gemoderniseerd moeten worden, zodat zij zelfvoorzienend kunnen zijn. Dit zal de kosten voor het ministerie drukken. De commissie heeft daarom ook als taak het bestuderen van de mogelijkheid om de keukens van de penitentiaire inrichtingen ook arrestantenvoeding te laten leveren.

Volgens het waarnemend Korpshoofd bij het Korps Penitentiaire Ambtenaren, Joyce Pané-Alfaisie is in voorbereiding hierop een aanvang gemaakt met het hydrophonics landbouwproject, waarbij er groenten wordt geplant in buizen gevuld met water. Hierdoor is er niet veel ruimte nodig voor het beoefenen van landbouw.

In de commissie hebben zitting mr. S. Panchoe-Seetal, namens het ministerie van Justitie en Politie, als voorzitter; V. van der San LLM., namens het  ministerie van Justitie en Politie, als ondervoorzitter; S. Biharie B. Ec Thesauri Inspecteur, namens het minsterie van Financiën en Planning, als lid; V.S. Bholai- Mahabiersing, namens het Korps Politie Suriname, als lid; de heer Welles, namens het ministerie van Volksgezondheid/Bureau voor Openbare Gezondheidszorg, als lid en de heer drs. F. Lalay, namens het ministerie van Justitie en Politie als secretaris.