De Boodschap
Landbouw, Veeteelt & Visserij

LVV en Steering Committee Cassave Waardeketen Platform bespreken groei van de cassave-industrie

Soedeshchand Jairam, Landbouw-directeur van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) en de Steering Committee van het Cassave Waardeketen Platform, onder leiding van Jerry Sewberath Misser, kwamen bij elkaar voor informatie en kennisuitwisseling. Verder is ook besproken om besluiten te nemen over de verdere samenwerking om de cassavesector te organiseren en te structureren, beter in te spelen op de eisen van de markt en het concurrentievermogen van deze industrie te vergroten. Deze bijeenkomst is georganiseerd door FAO/SAMAP zodat partners beter geïnformeerd zijn over het beleid en regelgeving maatregelen die de regering de afgelopen jaren heeft ontwikkeld en uitgevoerd in samenwerking met de sector voor versterking van de cassave industrie.

Partners bediscussieerden concrete programma’s en projecten gerelateerd aan cassave. Het gaat om projecten die LVV de afgelopen jaren uitvoerde waarbij er meer inzicht is ontstaan in de uitdagingen en kansen in deze sector met als resultaatgerichte korte, middellange en lange termijnoplossingen. Deze zijn vastgelegd in het strategisch- en jaarplan van het Cassave Waardeketen Platform.

LVV als een actief lid van het platform en de Cassave Steering Committee, vervolgen hiermee de samenwerking voor de uitvoering van het Strategisch Cassave Actieplan, voortbouwend op eerdere ervaringen in lijn met lopende programma’s en projecten om de capaciteit van de cassavetelers te blijven opbouwen, de productiviteit te verhogen alsook de kwaliteit van de productie van cassave als onderdeel van de ondersteuning van de doelstellingen van het Cassave Waardeketen Platform.