De Boodschap
Landbouw, Veeteelt & Visserij

IDB en LVV verzorgen hydrocultuurtraining ter versterking landbouwconcurrentievermogen

Op het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) is er op donderdag 27 oktober 2022 een hydrocultuurtraining verzorgd in het kader van het project Landbouw Concurrentievermogen van de International Developement Bank (IDB). Dit project heeft tot doel het ministerie van LVV te ondersteunen bij het uitvoeren van activiteiten gericht op het versterken en verbeteren van het concurrentievermogen van de landbouw in Suriname. Tijdens deze training werden de deelnemers bestaande uit telers, vertegenwoordigers van coöperaties, studenten en medewerkers van LVV de basis van hydrocultuur bijgebracht.

De training, verzorgd door deskundigen van het LVV-directoraat Landbouwkundig Onderzoek, Afzet en verwerking (DLOAV) bestond uit een theoretisch gedeelte, vragenronde en een rondleiding in de hydrocultuurplantenkas welke staat op het terrein van LVV. De participanten hebben kennis gemaakt met de verschillende hydrocultuursystemen, waardoor zij nu in staat zijn een onderscheid te maken tussen gewassen en in welk hydrocultuursysteem deze het best geteeld kunnen worden. Ook hebben zij nu kennis van het belang van zaailingen, planten en onderhoud in hydrocultuur.

Waarnemend directeur DLOAV, Anand Ramkisoensingh, benadrukte bij de opening van de training het belang van agrarische innovatie, waaronder hydrocultuur, gezien de effecten van klimaatsverandering op de landbouwsector. Hydrocultuur is het kweken van planten in water, waaraan noodzakelijke voedingsstoffen zijn toegevoegd. Het telen van gewassen is een uitdagende onderneming die voortdurend wordt blootgesteld aan weers- en klimaatomstandigheden. Deze spelen een belangrijke rol bij het bepalen van het tempo van de gewasproductie. Het toepassen van hydrocultuur in een plantenkas leidt tot gunstige groeiomstandigheden waarbij de gewassen beschermd zijn tegen ongunstig weer en verschillende plagen. Hierdoor krijgt men ook producten van betere kwaliteit. Eén van de grootste voordelen is dat dit systeem het mogelijk maakt het heel jaar door gewassen te telen in plaats van te worden beperkt door de seizoenen.

“De training heeft de deur van agrarische innovatie verder voor mij geopend,” zei Joshua White, student van het NATIN tevens één van de jongste participanten van de training. De student heeft reeds ervaring met landbouw op open veld, maar ziet nu de vele voordelen en duurzaamheid van hydrocultuur in. “Prima toepasbaar voor degenen die in deze tijd van klimaatsverandering toch verantwoord willen planten!” gaf hij tenslotte aan. Hij raadt deze training eenieder aan. De participanten hebben na een succesvolle training dag een certificaat in hydrocultuur in ontvangst mogen nemen.