De Boodschap
Landbouw, Veeteelt & Visserij

LVV-minister bezoekt door rattenplaag geteisterde gebieden in Nickerie

Minister Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft zich op de eerste Kerstdag persoonlijk georiënteerd in verschillende gebieden in het district Nickerie die reeds weken worden geteisterd door ratten. De rattenplaag is reeds enige tijd bij het ministerie bekend en op grond daarvan zijn er bekendmakingen uitgegaan over hoe deze plaag op verantwoorde manier te bestrijden. Ook, zijn boeren opgeroepen zich aan te melden bij de verschillende ressortkantoren van LVV in het district om eventuele schade die door ratten is veroorzaakt door te geven.

Afgelopen week is er in Nickerie door de districtscommissaris (dc), Senrita Gobardhan, een commissie geïnstalleerd die adviezen en een plan van aanpak moet opstellen om deze plaag, die zich voor de tweede keer voor dit jaar in Nickerie manifesteert, op de beste wijze aan te pakken. De oorzaak van deze rattenplaag wordt gezocht in de vele braakliggende velden die de afgelopen seizoenen vanwege de regens slecht zijn onderhouden.

“Het probleem is serieus,” zegt minister Sewdien nadat hij met de parlementariërs Harriët Ramdien, Mohamedsafiek Gowrie en enkele boeren een bezoek bracht aan verschillende arealen in de Henarpolder. In samenspraak met de geïnstalleerde commissie en enkele boeren is besloten, als eerste aanzet, een milieuvriendelijk bestrijdingsmiddel te gebruiken tegen de rattenplaag. Er is gemeend om het middel genaamd ‘Rodenticyde’ in bepaalde hoeveelheden te plaatsen op de dammen van de landbouwarealen. Het ministerie zal nagaan hoeveel van dit middel nodig is en of de benodigde hoeveelheid wel direct voorradig is in ons land, zo niet hoe snel die kan worden binnengehaald. De bedoeling is dat er in het Henarpolder en Wageningen gebied hiermee een start wordt gemaakt, omdat de concentratie ratten daar het grootst is.

Ook zal het ministerie de informatie naar de boeren over de bestrijding van de ratten opvoeren en zal er vanuit het districtscommissariaat en het ministerie van LVV een campagne worden gestart om boeren bewust te maken op de noodzaak van goed en geregeld onderhoud van hun dammen en braakliggende percelen. Ondertussen zal de, door de dc geïnstalleerde commissie, samen met ministerie werken naar een structurele oplossing van de rattenplaag.