De Boodschap
Landbouw, Veeteelt & Visserij

LVV minister Sewdien en bond Cevihas in overleg

Minister Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij heeft op maandag 8 februari de voorzitter van de vakcentrale C-47, de heer Robby Berenstein ontvangen samen met de vakbondsleiders van Cevihas, de heer Dayanand Dwarka en de voorzitter van de Bumble Bee Werknemersbond (SAIL), de heer Roy Haverkamp.

Tijdens dit gesprek is van gedachten gewisseld over de problemen welke zijn ontstaan bij SAIL en Cevihas ten aanzien van aanlanding van Red Snapper door de Venezuelaanse boten. In een zeer constructieve sfeer hebben partijen lijnen uitgezet om te komen tot een definitieve oplossing voor zowel SAIL als Cevihas, waarbij er geen negatieve effecten zullen zijn voor beide bedrijven. Dit zal de rust moeten doen wederkeren bij Cevihas. Vorig week diende de bond van Cevihas een petitie in bij de LVV-minister waarin ze hun onrust over genomen besluiten vanuit het ministerie kenbaar maakten.

Partijen hopen deze week reeds tot oplossingen te komen.