De Boodschap
Landbouw, Veeteelt & Visserij

LVV-minister Sewdien installeert Raad van Overleg voor Zeevisserij

Minister Parmanand Sewdien van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft op donderdag 23 juni de Raad van Overleg voor Zeevisserij ingesteld. Deze raad heeft als taak gevraagd en ongevraagd de minister van advies te dienen voor zowel in de zeevisserijwet geregelde gevallen als in het algemeen voor aangelegenheden betreffende de totale visserijsector, in het bijzonder de zeevisserij. De Raad van Overleg voor de Zeevisserij is er verder ter institutionalisering en vergemakkelijking van de contacten tussen de overheid en belanghebbenden. Daarnaast biedt het een forum voor onderwerpen in de visserijsector die een interdepartementale aanpak vereisen, en zal zich tevens buigen over de aanpak van de Illegale, Ongemelde en Ongereguleerde (IOO) visserij.

De nieuwe Raad van Overleg voor de Zeevisserij wordt ingesteld voor de duur van twee (2) jaren en staat onder voorzitterschap van Parveen Amritpersad, namens het ministerie van LVV. Minister Sewdien benadrukte het belang van de nieuwe raad en het beschikken over de juiste statistieken om een goed visserijbeleid te kunnen voeren. Hij verwacht van hen binnen een maand advies betreffende enkele dringende kwesties waaronder de vergunningskwestie met betrekking tot Guyana en de Illegale, Ongemelde en Ongereguleerde (IOO) visserij. De voorzitter van de raad, Amritpersad, verwacht een goede samenwerking met de leden die hun autoriteiten vertegenwoordigen en drukte hen op het hart gevolg te geven aan de verwachtingen vanuit de overheid. Zij verzekerde de minister van LVV van de verlangde ondersteuning teneinde te komen tot een goed visserijbeleid.

De overige leden zijn Tania Rampersad (LVV),  Landburg Regillio namens het ministerie van Justitie en Politie, M. Amafo namens de Maritieme Autoriteit Suriname, Majoor Radjoe Bhola van Kustwacht van Suriname, Carla  Bindadin- Randjitsing namens het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking, Majoor J. Ebeciljodi  namens het ministerie van Defensie, Mark Lall van Sunfo/Visserscollectief, Frits Heymans van de Federatie van Surinaamse Agrariërs/Garnalentrawlvisserij, en Murk van der Veen namens de Federatie van Surinaamse Agrariërs/Vistrawlers en Visverwerkers.