De Boodschap
Landbouw, Veeteelt & Visserij

LVV ondertekent overeenkomst voor aanschaf pompen

De waarnemend directeur van Landbouw, Soedeshchand Jairam en het bedrijf Kuldipsingh Infra N.V. hebben op dinsdag 30 augustus een overeenkomst ondertekend. De ondertekening houdt in dat het bedrijf 19 pompen zal leveren en installeren op 10 locaties in Suriname.

De aankopen worden gedaan bij het Indiase bedrijf Kirloskar Brothers LLC en de installatie van de pompen zal uitgevoerd worden door Kuldipsingh Infra N.V. In het woongebied te Tout Lui Faut zal er een pompgemaal worden gebouwd. De oplevering van de geïnstalleerde pompen in het voornoemd gebied, moet zorgen voor een adequate afwatering in de landbouwgebieden. Om de landbouwproductiviteit te verhogen, worden investeringen in infrastructuur en beheer van irrigatie en drainagesystemen gepleegd.

“De duurzame ontwikkeling van de agrarische sector zal ertoe leiden dat de capaciteit van zowel de publieke als de private sector ter waarborging van voedselveiligheid en voedselzekerheid versterkt wordt,” stelt de Landbouw-directeur.

Thans neemt de agrarische sector een belangrijke positie in. Het beleid van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij is erop gericht om de agrarische sector in Suriname duurzaam te ontwikkelen om zodoende een bijdrage te leveren aan de nationale economie.