De Boodschap
Kabinet van de President

Minister Achaibersing blijft nog enkele weken aan

President Chandrikapersad Santokhi heeft op dinsdag 30 augustus 2022 een onderhoud gehad met minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning. Het gesprek vond plaats naar aanleiding van de brief waarin de bewindsman zijn portefeuille ter beschikking stelde aan het staatshoofd.

De president heeft aangegeven dat de minister tot nu toe een belangrijke en substantiële bijdrage heeft geleverd aan de noodzakelijke hervorming van de Surinaamse economie, op weg naar structureel herstel en duurzame ontwikkeling. Ook geeft hij aan begrip en respect te hebben voor het standpunt van de minister.

In dit verband is van gedachten gewisseld over een aantal belangrijke lopende trajecten waarin het ministerie van Financiën en Planning een cruciale rol vervult. Het gaat in deze om de voorbereiding en afronding van de Begroting 2023, de goedkeuring van het BTW-project, het hervormingstraject onder een IMF gestuurd programma en de lopende herschikkingsonderhandelingen met commerciële en bilaterale crediteuren.

Op basis van deze gedachtegang heeft het staatshoofd een beroep gedaan op de bewindsman om in afwachting van het identificeren van een geschikte opvolger en een passende overdracht, nog enkele weken aan te blijven als verantwoordelijke beleidsautoriteit op het ministerie van Financiën en Planning.