De Boodschap
Kabinet van de President

MoU’s goede basis voor verdere samenwerking

Suriname en India geven hun bilaterale samenwerking verder inhoud. Hiertoe zijn er tijdens het bezoek van de Indiase parlementaire delegatie op dinsdag 30 augustus 2022 drie Memorandums of Understanding getekend. Dit moment vond plaats in de Royal Ballroom van Hotel Torarica. De MoU tussen directeur Charelle Parker van het Surinaams Standaarden Bureau (SSB) en ambassadeur Shankar Balachandran van India werd getekend namens het Bureau voor Indiase Standaarden. De diplomaat bekrachtigde ook een MoU met minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid en tekende vervolgens een vergelijkbaar document voor culturele uitwisseling met minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking.

“Er werd op politiek en technisch niveau met de delegatie van gedachten gewisseld, in de eerste plaats over de samenwerking die er al is. Samen met, bijvoorbeeld de ministers van Volksgezondheid en Onderwijs is er gemeend om op dat stuk er dieper op in te gaan over de samenwerking in de toekomst”, geeft minister Ramdin aan. De bijdrage van de vakministers is hierbij heel nuttig gebleken en is er vanuit de andere kant zeer duidelijk op gereageerd.

Het Surinaams Standaarden Bureau (SSB) en het Bureau voor Indiase Standaarden hebben hun samenwerking verlengd. Hiertoe hebben de SSB-directeur en de ambassadeur de Memorandum of Understanding die sedert 2013 loopt, herbevestigd. De twee bureaus zullen verder inhoud geven aan de samenwerking door kennisuitwisseling en het delen van informatie. “Er zijn standaarden waar je je in de samenleving aan moet houden die heel specifiek en precies zijn. Onze standaarden moeten nog verder ontwikkeld worden. We hopen dat met deze MoU een basis is gelegd voor een goede samenwerking met een land dat Bureau van standaarden reeds een decennialang heeft”, aldus Ramdin.

Met het MoU van Volksgezondheid wordt met name aandacht geschonken aan medicinale doelen. In Suriname zijn de inheemse en marron gemeenten die veel weten over medicinale planten. Er is zeer veel belangstelling voor met name als het gaat om natuurproducten. Ook India heeft een lange traditie van ayurveda waarbij zij organische medicinale componenten gebruiken en er wordt uitgekeken naar een samenwerking op dat stuk. India heeft reeds aangeboden een aantal scholen hier te willen opzetten voor wat betreft de ayurveda. “Daar zal in de komende weken aan gewerkt worden. Maar daarnaast ook op het stuk van de farmaceutische industrie”, geeft de minister aan. De regering heeft aangeboden dat Suriname als locatie wordt gezien voor het opstarten van de productie van medicamenten. Volgens minister Ramdin bestaat er zo een productiefaciliteit nog niet in de regio. “Met een productiefaciliteit hier zullen we niet alleen de Surinaamse markt kunnen bedienen maar ook de Caribische markt en Latijns-Amerika en dan wordt het interessanter om zo een productie-unit hier op te zetten. Het is belangrijk om dit soort investeringen aan te trekken omdat dit niet allen geld binnentrekt maar ook capaciteit”, stelt de hoogwaardigheidsbekleder.

De derde MoU heeft te maken met een stukje verdere samenwerking op het gebied van cultuur en culturele uitwisseling maar ook op het stuk van onderwijs. Er bestaat op dit gebied al lange tijd een goede relatie met India. India heeft al vele beurzen aangeboden en veel Surinamers hebben in India gestudeerd. India heeft een enorme capaciteit voor wat betreft de wetenschap en technologie en dit stellen zij ter beschikking. Minister Ramdin hoopt dat Suriname hier zeker van zal kunnen profiteren, vooral op het stuk van ICT, Informatie en Communicatie Technologie. Aangegeven is dat er hier een centrum zal worden opgezet die zich specifiek daarmee zal bezighouden. “In de toekomst zal een groot deel van ons werk ICT gericht zijn, Artificial Intelligence”, beweert de minister. “Ook op het gebied van milieu is er veel interesse in de wijze waarop wij carbon negatief zijn en dit zullen wij in de toekomst ook aanpakken. Al met al is een goede basis gelegd voor een goede samenwerking”, stelt de minister.