De Boodschap
Landbouw, Veeteelt & Visserij

LVV-voorlichters Groningen krijgen opnieuw dataverzameling training

Op het ressortkantoor van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) te Groningen, Saramacca, is opnieuw een dataverzameling training verzorgd aan voorlichters en personeel dat zich bezighoudt met statistiek data opname. Dit vond plaats op donderdag 1 december 2022.

De training welke als doel heeft, verhoging van agrarische productie middels verbeterde en kwalitatieve beschikbare agrarische data, werd verzorgd door, Roxena Manglie en ressortleider Kawish Dhanes. Deze training is onderdeel van het Inter-American Development Bank (IDB) project, Sustainable Agricultural Productivity Program (SU-L1052) dat zich richt op de komende agrarische telling waarbij de nodige data vergaard zal worden.

Landbouw-directeur, Soedeshchand Jairam, gaf de trainees aan dat het van eminent belang is dat statistieken verzameld worden voor het formuleren en uitvoeren van gedegen beleid. Het is een streven om door middel van een grote investering op zowel technisch alsook personeelsgebied een agrarische database op te zetten, welke op elk moment toegankelijk dient te zijn en voorzien moet zijn van de meest recente informatie. Alle ressorten moeten uiteindelijk hierin hun bijdrage gaan leveren.

LVV is verantwoordelijk voor het verzamelen van agrarische statistieken en het organiseren van agrarische tellingen. De laatste telling, de Vijfde Landbouwtelling, werd uitgevoerd in 2008 en heeft fundamentele structurele statistieken voor de agrarische sector vastgelegd. Dergelijke gegevens zijn onmisbaar in het proces om het volledig potentieel van de beperkte hulpbronnen en concurrerende markten van de agrarische sector te realiseren. Daarnaast zijn deze gegevens noodzakelijk om voedselzekerheid in Suriname te garanderen. De zesde agrarische telling vindt plaats in 2023.