De Boodschap
Kabinet van de President

Macro-economisch stabiliteit belangrijk voor herstel onevenwichtige economie

Tijdens zijn vierde jaarrede heeft president Chandrikapersad Santokhi op 29 september 2023 aangegeven dat de geboekte macro-economisch stabiliteit in Suriname een belangrijke voorwaarde is voor het volledige herstel van de onevenwichtige economie. De president heeft aangegeven dat onderwijs, veiligheid en gezondheidszorg hoge prioriteit zullen genieten, als het gaat om structurele hervormingen.

Onze macro-economische parameters zijn sterk verbeterd, en de vooruitzichten zijn goed. Om het begrotingstekort in te dammen en een reële economie te realiseren, is de regering begonnen met de geleidelijke afbouw van subsidies op een aantal goederen. Macro-economisch is dit een belangrijke voorwaarde om de onevenwichtigheden in onze economie weg te nemen en een productiesysteem te realiseren met de juiste prijsstelling. Het beleid van de regering biedt door middel van financiële voorzieningen aan kwetsbare groepen, tegelijkertijd ook ondersteuning aan de samenleving.

Door maandelijkse onbelaste financiële tegemoetkoming worden delen van de samenleving geholpen met hun rekeningen. De president noemde daarbij onder andere de koopkrachtversterking voor gezinnen, met een inkomen van lager dan SRD 6.500. Alsook koopkrachtversterking voor de ambtenaren en het verhogen van de financiële bijstand voor zwakke huishoudens en voor de mensen met een beperking en de recentelijke verhoging van de AOV-uitkering. Dit zijn enkele maatregelen die in dit verband zijn genomen. Daarnaast is de Wet op de Belasting Toegevoegde Waarde (btw) herzien. Met deze wet is niet alleen 40% van de basisgoederen vrijgesteld van btw, maar ook het vrijstellingenbeleid is aangescherpt door overige goederen in de categorie van 0% te plaatsen. De regering zal de uitvoering van de btw-wet blijven monitoren en evalueren.