De Boodschap
Kabinet van de President

‘Nationale veiligheid en persoonlijke veiligheid zijn geen partijpolitieke kwesties’

President Chandrikapersad Santokhi heeft tijdens de jaarrede op 29 september 2023 beklemtoont dat nationale veiligheid en persoonlijke veiligheid geen partijpolitieke kwesties zijn. Het zijn volgens het staatshoofd beide nationale kwesties. De nationale normen en waarden, zoals respect en waardigheid, die we samen delen en moeten te allen tijde worden bewaakt en hooggehouden. President Santokhi heeft daarbij eenieder opgeroepen om zijn verantwoordelijkheid te nemen en over partijpolitieke grenzen heen te stappen. Criminaliteitsbestrijding zal een hoge prioriteit blijven voor de regering. Hierbij zullen alle gewapende machten meer gestructureerd en gecoördineerd ingezet worden. 

President Santokhi heeft in zijn rede de Nationale Assemblée opgeroepen om het beleid van de regering te ondersteunen, zodat met een nationale aanpak verlichting gebracht kan worden in de samenleving. “We moeten niet alleen over onze grenzen waken, maar ook over onze burgers. De wijze waarop het openbare debat nu wordt gevoerd op straat, in de media en via ‘social media’ is niet acceptabel”, stelt de president. Eenieder heeft een belangrijke rol daarbij te vervullen. Er wordt nauw samengewerkt tussen het leger, de politie en andere veiligheidsdiensten en deze samenwerking zal verder versterkt worden. Middels diverse operaties in stad en district zal de zichtbaarheid vergroot worden om illegaliteit en criminaliteit te ontmoedigen. Tevens is het leger ook een ondersteuning voor kwetsbare groepen in het binnenland. De regering zal alles in het werk stellen dat Suriname niet in enige vorm van risico terechtkomt.