De Boodschap
Defensie

Majoor Ebeciljodi neemt roer over bij Marine

Majoor Johny Ebeciljodi is de nieuwe commandant van de Marine. Hij neemt de functie over van luitenant-kolonel Franklin Blokland, die met verlof is aansluitend op zijn pensioen. De commando-overdracht vond op vrijdag 2 september 2022 plaats op de Marinebasis te Boxel. De nieuwe commandant, majoor Ebeciljodi, is ook gekozen op basis van zijn competentie en ervaring bij de Marine. “Wij hebben alle vertrouwen dat u de Marine op een waardige, effectieve en efficiënte manier gaat leiden naar een nieuw tijdperk waar er veel uitdagingen staan voor Suriname”, zei minister Krishnakoemarie Mathoera van Defensie. Van de waarnemend bevelhebber van het Nationaal Leger, luitenant-kolonel Werner Kioe A Sen, heeft de nieuwe commandant de opdracht om de Marine klaar te stomen voor de ontwikkelingen die nog zullen plaatsvinden. “Tussen nu en 2025 zijn er een aantal verhoogde activiteiten in ons maritiem domein. Na 2025 gaat het een andere Suriname zijn, waarmee wij gaan moeten dealen”, aldus de legerbevelhebber.

 Overste Blokland werd in mei vorig jaar als topman bij de Marine aangesteld. Van de 35 dienstjaren, heeft hij 26 jaren zijn krachten aan de Marine gegeven. Minister Mathoera en overste Kioe A Sen bedankten hem voor tastbare resultaten die hij in de afgelopen periode heeft neergezet. Ondanks een gebrek aan zeevarend materieel, heeft de Marine onder zijn leiding een belangrijke bijdrage kunnen leveren bij het garanderen van de veiligheid zowel nationaal als regionaal. Zo zijn er bruggen geslagen naar de overige partners in het maritiem domein, zoals LVV, de Kustwacht en ook internationale partners.

Het enthousiasme, de betrokkenheid, deskundigheid en kennis over de Marine, was volgens de minister doorslaggevend om overste Blokland vorig jaar aan te stellen in deze functie. “En in de tijd die hij de leiding heeft gehad over de Marine, heeft hij bewezen dat wij ons niet vergist hebben. Hij heeft bewezen dat hij met ferme kon deelnemen aan de discussies in de defensieraadvergaderingen en dat hij ook opkwam voor zijn personeel. Hij besprak niet alleen problemen, maar keek daadwerkelijk ook naar oplossingsmogelijkheden. Hij heeft ook steeds gevraagd over hoe wij de Marine konden inzetten. Daarvoor zijn we hem zeer erkentelijk. U bent een inspiratie voor heel veel anderen”, aldus de minister. De foto van overste Blokland hangt nu ook in de Galerij der Commandanten van de Marine. Gedurende zijn verlof blijft hij ter beschikking van de minister om zijn expertise in te zetten.