De Boodschap
Onderwijs, Wetenschap & Cultuur

Pre-opening lagere school in inheems dorp Amatopo

De inheemse Trio-gemeenschap te Amatopo zal vanaf oktober 2022 in haar eigen dorp onderwijs genieten, aangezien er eerder nog geen schoolfaciliteiten aanwezig waren. Op woensdag 31 augustus 2022, vond de pre-opening plaats van een lagere school in dit dorp, dat ligt in het zuidwesten van het district Sipaliwini. 

 Met het oog hierop werkte de Stichting Groene Groei (GGS), samen met het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC), aan de bouw van een lagere school in het dorp Amatopo. De bouw van deze school, past precies in het beleidsconcept ‘Education on Location’, van minister Marie Levens. Partijen sloten daarom een samenwerkingscontract af en werkten vanaf februari 2022 aan de bouw van de school. De Stichting Groene Groei heeft samengewerkt met diverse actoren zoals met Dean Gorré, de voormalig bondscoach van het nationaal elftal (Natio). Hij zette zijn netwerk in om extra fondsen te genereren, zodat de bouw kon voortgaan. Eveneens ondersteunde Rotary Club Paramaribo-Central het bouwproject. Zij kwam in met brandstof en fondsen.

Andere sponsoren waren: Southern Commercial Bank, Beyrouth Bazaar, Talula en de leerlingen van Basisschool Stap Vooruit, de Nassy Brouwerschool en Sage Uiterloo. Zij hebben geholpen om schooltassen met inhoud aan te schaffen. Tevens werd hulp ontvangen van het management en de medewerkers van het naastgelegen toeristenoord Amazone Rainforest Retreat. Zij zorgden onder meer voor de waterinstallatie van de school en stonden klaar met extra mankracht wanneer die nodig was. Minister Levens heeft in haar videoboodschap aan de gemeenschap gezegd, dat dit project kan worden beschouwd als een prachtig voorbeeld van een publiek-private partnerschap (PPP) samenwerking. De bewindsvrouw benadrukte dat zij enorm blij is dat, in dit afgelegen gebied, eindelijk elk kind onderwijs kan genieten in zijn eigen omgeving. De minister riep de gemeenschap op om zorgvuldig om te gaan met het schoolgebouw.

Namens het MinOWC waren in Amatopo vertegenwoordigd, de heren Galiel Basarath van het Bureau Basisonderwijs (BBO), Radesh Narain van het Onderdirectoraat Technische Dienst en Olten van Genderen, van de Taskforce Binnenland. Granman Jimmy Toeroemang van de Trio-gemeenschap, bedankte eenieder voor hun inzet. Dit is een van de eerste projecten, die de granman heeft helpen ontplooien sinds zijn benoeming in september 2021. Hoofdkapitein Peppoe Lepajadi sprak namens de gemeenschap van het dorp Amatopo. Hij bedankte Gwendolyn Smith, voorzitter van Stichting Groene Groei Suriname. In haar toespraak merkte Smith op, dat zij de belofte die zij aan kapitein Peppoe Lepajadi had gedaan heeft ingelost. Het was immers de wens van de kapitein om een school in zijn dorp te hebben, voordat hij uit dit leven zal moeten vertrekken.

Met de onthulling van het naambord van de school door de kapitein van het dorp en Van Genderen, die minister Levens vertegenwoordigde, werd het gebouw in gebruik genomen gevolgd door een rondleiding. Er zijn vier lokalen, een kantoor, magazijn en een toiletgroep gebouwd. De eerste groep die zal starten bestaat uit achttien leerlingen onder de vijftien jaar en elf personen boven de vijftien jaar die alsnog hun lagere schooldiploma willen behalen. Elk aanwezig schoolgaand kind ontving op de dag van de pre-opening een rugtas met inhoud.

De departementsleiding heeft bijzondere dank uitgebracht aan Lindsay Goossens van de Stichting Groene Groei die actief en efficiënt heeft gewerkt – met diverse verantwoordelijke departementen en actoren van het ministerie – aan de realisatie van de bouw van de school. Het hout dat is gebruikt voor de bouw van de school is uit de omgeving afkomstig en werd gehaald door de bouwploeg die hard heeft gewerkt aan de realisatie van het prachtig houtengebouw. Momenteel rondt het ministerie enkele administratieve werkzaamheden af voor de formele start van de school in oktober 2022.