De Boodschap
Defensie

Marine verzorgt ‘Train the Trainers’ cursus in het enteren van schepen

In het kader van de goede samenwerking tussen de Marine en de Kustwacht is er van 13 tot en met 21 december 2022 een ‘Train the Trainers’ cursus in het enteren (boarding) van schepen verzorgd door instructeurs van de Marine van het Nationaal Leger. 17 kandidaat-instructeurs van de Marine en de Kustwacht hebben hieraan meegedaan.

“Bij boarding of het enteren gaat het om visitatie van een vaartuig ter rechtshandhaving conform de nationale en internationale wetgeving. Aan het eind van de training zijn de participanten bekwaam gemaakt om de vereiste maritieme kennis en vaardigheden die ze hebben opgedaan tijdens de training te kunnen overdragen aan ander personeel van zowel de Marine als de Kustwacht”, zegt Majoor Ricardo Partoredjo, hoofdinstructeur tevens plaatsvervangend commandant van de Marine. De training, die uit zowel theorielessen als praktische oefeningen bestond, past in het geheel van de interdepartementale aanpak van grensoverschrijdende criminaliteit waar het Nationaal Leger onder andere belast is met de ondersteuning van civiele rechtshandhavingsautoriteiten.