De Boodschap
Defensie

Marineofficieren nemen deel aan Caribbean Exercise met Nederland

Twee marineofficieren van het Nationaal Leger (NL) maken op Curaçao kennis met taken en manieren van opereren door de Koninklijke Marine en de Kustwacht Caribisch Gebied. Ze doen onder meer ervaring op aan boord van het ondersteuningsschip Zr. Ms. Pelikaan en kustwachtcutter Jaguar. Dit is een van de resultaten van de hernieuwde defensiesamenwerking tussen Suriname en Nederland, waarvoor in april dit jaar een intentieverklaring werd ondertekend.

Zo wisselen beide landen kennis uit over opleiden en trainen en kan er verder gewerkt worden aan professionaliteit. Naast de twee marineofficieren, neemt een arts van het NL ook deel aan een twee weken durende internationale cursus Infectieziekten en Uitheemse Pathologie aan het UMC Amsterdam. Dat gebeurt op uitnodiging van Defensie Nederland. Naast de opleidingsactiviteiten en uitwisseling, staat samenwerking bij de organisatieontwikkeling van het Nationaal Leger en de Surinaamse kustwacht op de agenda. Dat geldt ook op het gebied van militaire muziek voor ceremonieel en protocollaire aangelegenheden.