De Boodschap
Volksgezondheid

Media workshop ‘Sociaal en economisch verantwoord normaliseren’

Het ministerie van Volksgezondheid heeft maandag 11 oktober 2021 een media workshop georganiseerd voor journalisten, mediawerkers, omroepers en facilitators. Tijdens deze workshop is er meer detailinformatie verstrekt over de Covid-19-ontwikkelingen en de uitdagingen die deze pandemie met zich meebrengen. Er is met de deelnemers afgestemd over de benodigde informatie voor verslaglegging en de communicatie naar de burgers toe. Directeur Rakesh Gajadhar Sukul opende de bijeenkomst als volgt: “De ontstane situatie in ons land raakt ons allemaal. Wij kunnen door adequate informatie te verstrekken aan onze burgers, onze dierbaren beschermen en meer levens redden.”

Maureen van Dijk, onderdirecteur van de Medische Zending (MZ) gaf een uitéénzetting over de situatie in verschillende gebieden per district. Hierbij heeft zij de werkwijze van MZ uitvoerig toegelicht. Assembleelid Roy Mohan, ook lid van de vaste commissie Volksgezondheid in het parlement, was zeer verheugd met de workshop. Hij heeft samen met de overige deelnemers meerdere oplossingen aangeboden om de maatschappelijke vraagstukken aan te pakken.

De integrale aanpak vanuit het ministerie van Volksgezondheid wordt toegejuicht en de inzet van impactvolle burgers om het informatiebereik te bespoedigen en vergroten. Ook het Elsje Finck-Sanichar College (COVAB) was vertegenwoordigd in de workshop, om gezamenlijk te werken aan oplossingen in deze uitdagende periode. Radio 10 vond de sessie noodzakelijk om ervoor te zorgen dat zaken in de juiste context worden geplaatst.

Het geheel is afgesloten met een lunch en de afstemming over het contact met de media. De interpretatie van de boodschappen is te allen tijde belangrijk om ervoor te zorgen dat informatie juist en actueel wordt overgebracht. Het informeren en consulteren staan hierbij centraal om te komen tot gezamenlijke besluiten alsook het samen handelen en ondersteunen van burgerinitiatieven.