De Boodschap
Buitenlandse Zaken, International Business & Internationale Samenwerking

Suriname roept op tot ondersteuning duurzaam bosbeheer op 3e Presidentiële Summit Leticia Pact

Op 8 oktober 2021 heeft de 3e Presidentiële Summit van het Leticia Pact van de Amazone virtueel plaatsgevonden. De summit werd bijgewoond door de presidenten van Colombia, Ecuador, Guyana, Suriname, de vicepresident van Brazilië alsook de Peruaanse minister van Milieu. Het ‘Leticia Pact of the Amazon’ is een overeenkomst die op 7 september 2019 in Colombia door zeven Amazonelanden is getekend, te weten: Bolivia, Brazilië, Colombia, Ecuador, Guyana, Peru en Suriname, met het doel de regionale samenwerking voor de bescherming, instandhouding en duurzaam gebruik van het Amazonegebied, te versterken. 

Deze 3e vergadering was is in het kader van het verder verdiepen van de duurzame ontwikkeling, en het behoud, van het Amazonegebied, alsook financiële ondersteuning vragen bij publieke en private instituten die kunnen bijdragen aan de implementatie van het actieplan van het Leticia Pact.

De delegatie van Suriname aan deze virtuele summit bestond uit president Chandrikapersad Santokhi, minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS), onderdirecteur Multilaterale Aangelegenheden (BIBIS), mw. Vanessa Karwofodi-Rijkland en Desk Officer ACTO (BIBIS), mw. Marlena Wellis.

In deze summit participeerden ook diverse hooggeplaatste vertegenwoordigers van de Amazon Cooperation Treaty Organization (ACTO), Inter-American Development Bank (IaDB), Global Environmental Facility (GEF), Development Bank of Latin America (CAF) en andere milieudeskundigen.

President Santokhi haalde in zijn speech aan dat landen, gekenmerkt door een hoge bosbedekking, een lage ontbossing en een CO2-negatieve omstandigheid, gecompenseerd moeten worden voor het behoud van de zuurstofproductie welke opereert als een koolstofbalans voor de hele wereld.

Ook deed hij een oproep aan de financiële instellingen om de landen te helpen bij het verkrijgen van de nodige ondersteuning voor het kunnen uitvoeren van projecten. In reactie hierop gaf de CEO van de GEF, Carlos Manuel Rodriguez, aan dat er financiële middelen zijn vrijgemaakt voor de bescherming van het Amazonegebied.

Verder benadrukte de president dat Suriname alle initiatieven die gericht zijn op de bescherming en het duurzaam gebruik en beheer van de rijke hulpbronnen van het Amazonebekken zal ondersteunen.

Het Leticia Pact is gericht op het stimuleren van duurzaam bosgebruik en herbebossing, het herstellen van aangetast land, het verbeteren van het delen van informatie en het gebruik van satellietgegevens om ontbossing en bosbranden te monitoren, en het versterken van vrouwen en inheemse groepen.